Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ307 İstatistik 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İstatistikle ilgili temel kavram bilgilerini verme, toplanan verileri tablo ve grafiklerle anlamlı hale getirme, betimsel istatistiklere ilişkin uygulama ve analizleri yapabilme, basit korelasyon analizleri ve bu analizlerin yorumlanması becerilerini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal bilimler için istatistik Şener Büyüköztürk Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk Bökeoğlu, Nilgün Köklü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığıllma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar 1. Hafta.pdf
2 İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar 2. Hafta.pdf
3 Frekans dağılımları 3. Hafta.pdf
4 Verilerin grafikle gösterilmesi 4. Hafta.pdf
5 Merkezi eğilim ölçüleri 5. Hafta.pdf
6 Değişkenlik ölçüleri, standart hata ve güven aralıkları 6. Hafta.pdf
7 Korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri 7. Hafta.pdf
8 Hipotez testleri, karar verme 8. Hafta.pdf
9 Ara sınav
10 Fark testleri ve ki-kare (chi-square) analizi 9. Hafta.pdf
11 Fark testleri ve ki-kare (chi-square) analizi 10. Hafta.pdf
12 Ölçek geliştirme süreci; 11. Hafta.pdf
13 Standardizasyon ve adaptasyon işlemleri 12. Hafta.pdf
14 Paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar. 13. Hafta.pdf
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149034 Betimsel istatistikleri hesaplayabilir.
2 1150038 Bilimsel araştırmalarda yer alan betimsel istatistikleri anlar ve yorumlar.
3 1155689 Basit korelasyon analizlerini yapar ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme