Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ309 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına laboratuar yöntemini kullanarak ders anlatma, deney tasarlama ve uygulama becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat, Yrd. Doç. Dr. Hatice Karaer, Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelikler, Yrd. Doç Dr. Elif Omca Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2007), İlköğretim 6-7-8 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen eğitiminde laboratuarın önemi ve amacı: Laboratuarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. deney tasarlama ve geliştirme, fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik ve kimya kavramlarına yönelik kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler: Çözünürlük, damıtma, er,me ve kaynama, sublimleşme, kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, fiziksel ve kimyasal değişim, hız ve sürat, kuvvet, ağırlık ve kütle çekimi, enerji ve çeşitleri, basit makineler, arşimet prensibi ve basınç.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
13 Deney 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılandırmacı öğrenme teorisi, laboratuarın önemi
2 Laboratuar yaklaşımları, bilimsel süreç becerileri, 5E modeli
3 Çözünürlük ile ilgili etkinlikler
4 Damıtma ile ilgili etkinlikler
5 Erime ve kaynama ile ilgili etkinlikler
6 Süblimleşme, kimyasal bağlar ile ilgili etkinlikler
7 Kimyasal reaksiyonlarla ilgili etkinlikler
8 Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili etkinlikler
9 Ara sınav
10 Hız ve sürat ile ilgili etkinlikler
11 Kuvvet, ağırlık ve kütle çekimi ile ilgili etkinlikler
12 Enerji ve çeşitleri ile ilgili etkinlikler
13 Basit makinelerle ilgili etkinlikler
14 Arşimet prensibi ile ilgili etkinlikler
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346396 Laboratuvarda açık ve kapalı uçlu deneyler tasarlayabilecek ve uygulayabilecek
2 1346397 Deney sonuçlarını tartışabilecek ve rapor haline getirebilecek
3 1346398 Laboratuvar kullanımına yönelik bilgi ve becerilere sahip olabilecek
4 1346399 Yapılandırmacı öğrenme teorisini ve uygulama modellerini öğrenerek sınıfta uygulayabilecek
5 1346400 Fizik ve kimya kavramlarına yönelik etkinlikler yapabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme