Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders ile araştırma kavramını algılamalarını sağlamak, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemlerden haberdar olmaları ve araştırma deneyimi kazanmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık, Ankara. [2] Seyidoğlu, H. (1997).Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul. [3] Kuş, E. (2005). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara. [4] Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir. [5] Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri ve fen bilimleri eğitiminde kullanımı. eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler, veri toplama metotları, geçerlilik ve güvenirlik kavramları, eğitim araştırmalarında istatistik, araştırma, planlama ve uygulama. araştırmada rapor yazma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Temel Kavramlar 2
2 Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar 2
3 Araştırma Problemi 2
4 Değişken ve Hipotezler 2
5 Bilimsel Etik ve Araştırma 2
6 Literatür Taraması 2
7 Örneklem Seçimi 2
8 Veri Toplama Araçları 2
9 Ara sınav
10 Geçerlilik, Güvenirlilik ve iç geçerlilik 2
11 Veri Analizi 2
12 Tanımsal (Betimsel) İstatistik ve Çıkarımsal (Yorumsal) İstatistik 2
13 Deneysel Desenler ve Nitel Analiz 2
14 Rapor Yazma Teknikleri 2
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1349685 Uygun araştırma yöntemi ve desenlerini seçebilir.
2 1353676 Araştırma amacına uygun veri toplama aracını seçebilir.
3 1358188 Araştırma problemini tanımlar
4 1355300 Literatür taramasının önemini açıklar.
5 1349473 Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme