Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Eğitim teknolojisinin öneminin kavranılarak ve öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılarak materyal tasarlama, geliştirme ve kullanma becerisinin kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yanpar, T. (2006), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık. Ankara. Önerilen diğer kaynaklar: 2) İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Ankara. 3) Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
22 Proje Hazırlama 1 16 16
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 16 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi. OTMG 1.pdf
2 Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli,
3 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme;
4 İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri
5 Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri;
6 Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi
7 Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi
8 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
9 Ara sınav
10 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
11 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
12 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
13 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
14 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5207 1357632 Yaygın materyal türlerini ve özelliklerini tanımlar ve karşılaştırır.
8524 1362928 Ortama ve amaca göre materyal tasarlar, geliştirir ve kullanır.
15137 1363793 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmen niteliklerini açıklar ve uygular
15293 1370842 Öğrenme kuramlarını tanımlar ve yeni MEB programını tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
5207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8524 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek