Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bilimsel düşüncenin gelişimi, bilimin doğası ve bilim felsefesi hakkında değerlendirme yapabilecek düzeyde bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mualla Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yazıcı, S. (1999). Felsefeye giriş, İstanbul: Alfa yayınları,, 2. Çepni ve diğerleri (2006). Fen, Teknoloji, Toplum. Trabzon: Celepler Matbaacılık. 3. Çüçen, A. K. (2001). Bilgi Felsefesi. Bursa: ASA Yayınevi. 4. Denkel, A. (2003). Bilginin Temelleri. Ankara: Doruk Yayıncılık. 5. Einstein ve Infeld (1994). Fiziğin Evrimi. Ankara: Onur Yayınları. 6. Polkinghorne (1998). Bilimin ötesi. İstanbul: Evrim Yayınevi. 7. Mayor ve Forti (2000). Bilim ve İktidar. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. 8. Feynman (1999). Her Şeyin Anlamı. İstanbul: Evrim Yayınevi. 9. Lenihan(1999). Bilim İş Başında. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. 10. Kuhn (1994). Asal Gerilim. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 11. Russell (1997). Bilim ve Din. İstanbul: Cem Yayınevi. 12. Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik İnanışlar. Bulunduğu Eser: Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 13. Hançerlioğlu, O.(2006). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 85 1
5 Derse Katılım 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 9 2 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 1 14 14
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir? Bilimsel bilgi, bilimsel süreçler
2 Bilimin doğasını anlama. Bilim tarihindeki olaylarla örneklendirme.
3 Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar
4 Bilim Tarihi: felsefi akımların bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi.
5 Bilim Tarihi: Eskiçağda bilim, yunanlılar ve romalılar döneminde bilim, ortaçağda bilim, yeni çağda ve yakınçağda bilim.
6 Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı
7 Epistemoloji, ontoloji: bilimsel bilgi ve özellikleri.
8 Ara sınav
9 Varlık kavramı.
10 Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce. Bilim tarihinden örnekler
11 Bilimsel yöntem: Bilimsel sorgulama. Bilim tarihinden örnekler
12 Bilim tarihinden örnekler
13 Bilim ve toplum: bilim etiği. Bilim tarihinden örnekler
14 Genel tekrar ve kapanış
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348230 Kendisinin epistemolojik ve bilimsel inanışını, sahip olduğu inanışların sebeplerini sorgular.
2 1369167 Bilim tarihinde yer alan fen alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır.
3 1366618 Bilimsel bilgi ile dogmatik bilgileri birbirinden ayırır.
4 1375494 Epistemoloji, ontoloji, bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği kavramlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek