Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ306 Çevre Bilimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Çevre konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak. Temel ekolojik prensipleri anlamak, çevre problemlerini gidermeye ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm, yöntem ve araçları geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Elif Omca ÇOBANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Kocataş, A.2004. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. 8. Baskı. Ege Üni.Basımevi İzmir. [2] Yıldız, Kazım; Sipahioğlu, Şengül; Yıldız, Mehmet; ?Çevre Bilimi?, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000. [3] Bozyiğit, Recep; Karaaslan, Tufan; ?Çevre Bilgisi?, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998. [4] Akman, Yıldırım; ?Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi)?, Palme Yayıncılık, Ankara, 2000 [5] Karpuz, Mehmet; ?Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü?, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1996. [6] Gündüz, Turgut; ?Çevre Sorunları?, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998. (7) Sevinç Vahdettin; "Genel Çevre Eğitimi", Maya Akademi Yayıncılık, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre biliminin çeşitli yönlerden ele alınması, Ekosistemler,Ekosistemlerin İncelenmesi, Ekosistemlerde Enerji Akışı, Ekoloji ve madde döngüleri, Ekoloji, Flora ve Fauna, Biyoçeşitlilik ve Endemizm. çeşitli çevre kirlenmesi türleri ve bunların kontrolü, çevre mevzuatı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve çevre eğitiminin önemi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 13 13
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre kavramı: Çevre ve İnsan Çevre biliminin tarihsel gelişimi Ekolojinin tanımı, ekolojik organizasyonlar, çevre değişimlerine tepkiler, adaptasyon. Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
2 Rekabet ve ekolojik niş Üretkenlik ve sınırlandırıcı faktörler Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
3 Populasyon büyümesi ve hayat Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
4 Biyokimyasal döngüler Enerji akışı ve enerji transformasyonları Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
5 Ekosistem nedir ekosistemin elemanları Ekosistemlerde sıralı değişim ve insan etkisi Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
6 Büyük kara ve su ekosistemleri Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
7 Doğal kaynakların korunması Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye?deki durum önemi, tehlike altındaki türler ve türlerin yok oluşu Flora ve Fauna Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
8 Ekolojide kirliliğin değerlendirilmesi Kirletici etkileri, biyoakümülasyon ve kalıcı birikim Çevre-Bilimi-Ders-Notları.pdf
9 biyomlar 6. Sulak alanlar ve çözüm önerileri.pdf
6. biyomlar.ppt
10 Küresel ısınma etkileri , Hava Kirliliği ve Gürültü Kirliliği 10. sera etkisi ve küresel ısınma.ppt
11 Toprak Kirliliği ve Su Kirliliği su kirliliği.pdf
12 Çevre mevzuatı Alternatif Çevre Yaklaşımları Sürdürülebilir kalkınma ve çevre 1.2.3.4.5.BÖLÜM sürdürülebilirlik ve çevre kirlilikleri.ppt
13 Çevre eğitimi
14 Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri,
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1186478 Çevre bilimini tanımlar.
2 1186926 Çevre biliminin tarihsel gelişimini anlatır.
3 1187941 İnsan - Çevre, Tarım-çevre etkileşimini tartışır.
4 1188439 Yerel çevre sorunlarını, çevreyi kirleten sanayileri betimler,tartışır.
5 1188913 Hava, su, toprak ve gürültü kirliliklerini açıklar, çözümlerini tartışır.
6 1189054 Ekoloji´yi tanımlar ve madde döngülerinin açıklar.
7 1189229 Flora, Fauna ve Büyük Ekosistemleri tanımlayıp, açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
7 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek