Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ308 Yer Bilimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrenciler öğrendikleri tanımların nasıl anlatılacağını sorgulamaları gerekmektedir. Tanımların aktiviteler ile ilişkilendirilmeleri dersin asıl amacıdır. Tanım ezberlemek yerine bilimsel aktivite üretmek ve bunları fen eğitimi müfredatı içinde bilimsel süreç becerilerini de kullanarak öğrencilere aktarmak temel hedeftir. Temel yer bilimi terimlerini kavramak ve bunlari fen egitimi alanına günlük yaşamda birleştirilebilmek. Bilimsel surec becerilerini (BSB) ve sorgulama stillerini etkin bir bicimde kullanmak ve onemini kavramak. Yer biliminin cok disiplinligini kavramak biyoloji,kimya, fizik yani doga bilimi dersleri ile birlestirebilmek bunlara matematiksel hesaplari katabilemek. Doga olaylarini neden sonuc iliskisini BSB ile iliskilendirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ozgur Taskin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cangir, C., & Poyraz , D. (2006). Jeoloji. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ. 2- Rocks, shells, fossils, minerals, & gems.(1998). London: Grange Books. 3- Taşların Dunyası (1988). TUBITAK Yayınları. 4- Volkanlar (1992). TUBITAK Yayınları. 5- Arkeoloji (1994). TUBITAK Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Jeolojinin tanımı ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının hareketleri, yerin katmanları, yeriçi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı. Yer kabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, tanım ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tanımı ve genel bilgiler, mağmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri. Tektonik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 75
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 25
1 Ara Sınav 1 80 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 2 2
11 Soru-Yanıt 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
14 Gözlem 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin islenme tekniği hakkında genel bilgi ve beklentiler (1. Ünite Jeolojinin tanımı ve konusu)
2 BSB ve sorgulama stilleri ile yer bilimi (2. Ünite)
3 Temel kayaç tipleri ve mineraller (uygulamalı) (5. ve 3. Ünite)
4 Temel kayaç tipleri ve mineraller (uygulamalı)(5. ve 3. Ünite)
5 Temel kayaç tipleri ve mineraller (uygulamalı)(5. ve 3. Ünite)
6 Temel kayaç tipleri ve mineraller (uygulamalı)(5. ve 3. Ünite)
7 Toprağın oluşumu [T= fonksiyon (a.z.t.i.c)] (4. Ünite)
8 Jeolojik ve topoğrafik haritalar (9. Ünite Jeoloji Haritaları)
9 Mid-term exam
10 Jeolojik ve topoğrafik haritalar (9. Ünite Jeoloji Haritaları)
11 Tektonik hareketler ve Dünya ve Yeraltı suyu (6. ve 7. Ünite)
12 Bireysel- grup aktiviteleri & günlük yaşam ile çok disiplinlik icerisinde etkinlikler (Jeolojik zaman 1) ( 8. Ünite Jeolojik zaman )
13 Bireysel- grup aktiviteleri & günlük yaşam ile çok disiplinlik icerisinde etkinlikler (Jeolojik zaman 2) Depremler
14 Bireysel- grup aktiviteleri & günlük yaşam ile çok disiplinlik icerisinde etkinlikler (Jeolojik zaman 3) Depremler
15 Final exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1358989 Jeolojik zaman hakkında yorum yapabilir.
2 1440384 Yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğu hakkındaki kuramları irdeler.
3 1365423 Yer bilimindeki temel kavramlar hakkında yorum yapar.
4 1398899 Olayları bilimin doğası kavramı içerisinde açıklayabilir.
5 1381383 Kayaç türleri arasındaki farklılıkların nedenlerini sorgular.
6 1393666 Bilimsel süreç becerilerini etkin bir şekilde ders içerisinde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5
6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek