Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ310 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Fen bilgisi laboratuarında kullanılan araç ve materyaller hakkında bilgi vermek, bu araçları kullanarak deneyler yapmak, ilköğretim okullarında yapılabilecek orijinal deneyler tasarlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sibel DEMİR KAÇAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2007), İlköğretim 6-7-8 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen eğitiminde laboratuarın önemi ve amacı: Laboratuarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. deney tasarlama ve geliştirme, fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler: embriyo, zigot, yumurta, hücre, insan ve gelişim, organlar, yaşam sistemleri, endokrin, sindirim ve sinir sistemi, kalıtım ve hücre bölünmesi, elektrik enerjisi, ohm kanunu, direnç, iletken ve iletken olmayan maddeler, elektrik akımı, elektrik yükü, elektrik enerjisi ve çeşitleri, elektrikli araçlar, güç, ışık ve ses.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
13 Deney 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılandırmacı öğrenme teorisi, laboratuarın önemi
2 Laboratuar yaklaşımları, 5E modeli
3 Embriyo, zigot, yumurta ve hücre ile ilgili etkinlikler
4 İnsan ve gelişimm ile ilgili etkinlikler
5 Organ ve yaşam sistemleri ile ilgili etkinlikler
6 Endokrin, sindirim ve sinir sistemi ile ilgili etkinlikler
7 Kalıtım ve hücre bölünmesi ile ilgili etkinlikler
8 Elektrik enerjisi ile ilgili etkinlikler
9 Ara sınav
10 Ohm Kanunu, Dirençle ilgili etkinlikler
11 İletken olan ve olmayan maddelerle ilgili etkinlikler
12 Elektrik akımı ve elektrik yükü ile ilgili etkinlikler
13 Elektrik enerjisi ve çeşitleri ile ilgili etkinlikler
14 Elektrikli araçlar ve güçle ilgili etkinlikler
15 Dönem sonu sınavu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346392 öğretim programındaki konuları farklı laboratuar yaklaşımları kullanarak anlatabilecek
2 1346393 çeşitli konularla ilgili orijinal deneyler tasarlayabilecek
3 1346394 laboratuar yöntemini bir öğretim yöntemi olarak derslerde kullanabilecek
4 1346395 Yapılandırmacı öğrenme teorisini ve uygulama modellerini öğrenerek sınıfta uygulayabilecek
5 1346420 Fizik,biyoloji ve kimya kavramlarına yönelik etkinlikler yapabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3
2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4
3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
5 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 1 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek