Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Fen öğretiminin temel amaçlarını kavratma, fen ve teknoloji dersi öğretim programı hakkında bilgi edindirmek, fen öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtmak, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çepni Ve Diğerleri (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PagemA Yayıncılık. 2. Fen Bilimleri Öğretim Programı (2018). Ankara: MEB Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılar Öğretim Materyalleri, Öğretim Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Yapılandırmacı Öğretim Modeli, Çoklu Zekâ Kuramı ve işbirlikli öğrenme yönteminin detaylı olarak incelenmesi ve fen öğretimindeki uygulamalarının örneklendirilmesi. Özel Öğretim Yöntemleri I_1. Hafta.pptx
2 Kavram öğretimi, kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknikleri: Kavram haritaları, anlam çözümlene tabloları, kavramsal değişim metinleri, kavram ağları Özel Öğretim Yöntemleri I_2. Hafta.pptx
3 İşbirlikli öğrenme gruplarında kavram öğretiminde uygulanan öğretim tekniklerinden yararlanarak örnek etkinliklerin hazırlanması ve sunulması. Özel Öğretim Yöntemleri I_3. Hafta.pptx
4 Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Yapılandırmacı Öğretim Modeli, Çoklu Zekâ Kuramı ve işbirlikli öğrenme yönteminin detaylı olarak incelenmesi ve fen öğretimindeki uygulamalarının örneklendirilmesi. Özel Öğretim Yöntemleri I_4. Hafta.pptx
5 Kavram öğretimi, kavram öğretiminde kullanılan öğretim teknikleri: Kavram haritaları, anlam çözümlene tabloları, kavramsal değişim metinleri, kavram ağları. Özel Öğretim Yöntemleri I_5. Hafta.pptx
6 İşbirlikli öğrenme gruplarında kavram öğretiminde uygulanan öğretim tekniklerinden yararlanarak örnek etkinliklerin hazırlanması ve sunulması. Özel Öğretim Yöntemleri I_6. Hafta.pptx
7 Problem ve proje tabanlı öğrenme ve bu yöntemler içinde kullanılabilecek teknikler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerle ilgili etkinliklerin hazırlanması. Özel Öğretim Yöntemleri I_7. Hafta.pptx
8 Bilimsel süreç becerileri,fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın ve deney tekniğinin önemi,deney türleri.İşbirlikli öğrenme gruplarında farklı deney türlerine yönelik (açık uçlu,kapalı uçlu,hipotez test etmeye yönelik)deneylerin tasarlanması ve sunumu Özel Öğretim Yöntemleri I_8. Hafta.pptx
9 Ara sınav
10 Eleştirel düşünme ve eleştirel düşünmeyi geliştiren teknikler. Eleştirel düşünmeyi geliştiren tekniklerden altı şapkalı düşünme tekniğinin entelektüel bir fen problemi üzerinde uygulanması ve tartışılması. Özel Öğretim Yöntemleri I_10. Hafta.pptx
11 Yaratıcı düşünme ve yaratıcı düşünmeyi geliştiren teknikler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerle ilgili etkinliklerin tasarlanması. Özel Öğretim Yöntemleri I_11. Hafta.pptx
12 Fen ve teknoloji derslerinde öğrencileri aktif kılan yöntem teknik ve modellemeler. İşbirlikli öğrenme gruplarında söz konusu tekniklerin uygulanmasına yönelik etkinliklerin tasarlanması. Özel Öğretim Yöntemleri I_12. Hafta.pptx
13 Geleneksel ve alternatif değerlendirme yaklaşımlarının karşılaştırılması. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının incelenmesi: Portfolyo değerlendirme ve performans değerlendirme. Alternatif ölçme araçlarının tanıtılması. Özel Öğretim Yöntemleri I_13. Hafta.pptx
14 İşbirlikli gruplarda yapılan alternatif ölçme araçlarından“tanılayıcı dallanmış ağaç,yapılandırılmış grid,rubrik,V diyagramı”vb’nin sınıfa sunulması.Dönem boyunca yapılan aktivitelerin özetlenmesi,dersi değerlendirme rubriklerinin doldurulması ve kapanış Özel Öğretim Yöntemleri I_14. Hafta.pptx
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357585 Fen öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm üretir ve bunları akranlarıyla paylaşır.
2 1441961 Fen ve Teknolojinin doğasını kavrar.
3 1373924 Fen okuryazarı bireyin özelliklerini bilir ve kendini fen okur-yazarında bulunması gereken özellikler açısından değerlendirir.
4 1352856 Çağdaş öğretim yaklaşımlarının felsefi temellerini bilir ve fen öğretimindeki yerini tartışır.
5 1347867 Öğrencilerde kavramsal değişimi sağlamada etkili öğretim yöntemleri/tekniklerini bilir ve uygular.
6 1351613 İlköğretim öğrencilerinin fen alanında sahip oldukları kavram yanılgılarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
6 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek