Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ401 Biyolojide Özel Konular 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Çağdaş biyolojik gelişmeleri takip edecek düzeyde bilgi birikimine sahip bireyler yetişmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Elıf Omca Cobanoglu, Yrd. Doç. Dr. Fergan KARAER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polat, F. 2011. Biyolojide Özel Konular. Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş biyolojik ve teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi temel bilgi. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, kök hücre teknolojisi, organ bağışı ve önemi, hazır gıdalar, biyolojik sensörler, çevremizdeki canlılara zarar veren kimyasallar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO).
2 Kök hücre teknolojisi.
3 Organ nakilleri ve organ bağışının önemi.
4 Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi.
5 İlaçların ve kozmetik ürünlerin geliştirilme süreçleri ve doğa üzerindeki etkileri.
6 Çevreye zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasında mikroorganizmaların kullanılması.
7 Hazır gıdalar, hazırlanma süreçleri ve tehlikeleri.
8 Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri.
9 Vize
10 Yakın çevremizdeki organizmalar (tek hücreliler, ev akarları, böcekler) ve sağlığa etkileri.
11 Biyolojik sensörler.
12 Genetik kopyalama.
13 Biyolojik sensörler ve nanoteknolojinin kullanımı.
14 Biyoinformatik.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9175 1373016 Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi sahibi olur.
15144 1368397 Ders içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
15147 1371609 Genetik kopyalama hakkında fikir sahibi olur.
17180 1357297 Çevreye zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasında mikroorganizmaların kullanılması hakkında bilgi sahibi olur.
24627 1357025 Organ nakilleri ve organ bağışının önemi kavrar.
25254 1363924 Kök hücre teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur
29441 1453839 Kimyasal maddeler ve biyolojik etkilerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme