Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ403 Evrim 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Evrim Teorisinin genel kurallarını, işleyiş mekanizmalarını ve kanıtlarını öğretmek, tür kavramı, oluşumları ve rollerini kavratarak canlılardaki çeşitlilik ve değişimi anlamalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] Futuyma 2008. Evrim. Palme yayıncılık [2] Ridley, M. 1993. Evolution. Blackwell, ABD [3] Demirsoy. A. 1984 Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları [4] Şengün, A. (1984) Evrim (Evolusyon), Sermet Matbaası, [5] ) Freeman, S., Herron, J.C., 2001. Evolutionary Analysis, Prentice Hall, USA [6] Karaer F., Sınıflandırmanın prensipleri (Basılmamış Ders Notları).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evrimin tanımı. Evrim teorisinin mekanizması. Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Darwin’in Evrim Kuramı. Yeni Sentez ve Nötr Kuramı. Evrimi destekleyen deliller. Adaptasyon. Varyasyon. Varyasyon çeşitleri ve kaynakları. Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Mikroevrim ve faktörleri. Tür kavramları. Türlerin orijini oluşum yolları. İzolasyon mekanizmaları. Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın kökeni, Dersin genel değerlendirmesinin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 55
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 45
1 Ara Sınav 1 55 1
5 Derse Katılım 1 5 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
14 Gözlem 1 5 1
17 Alan Çalışması 1 5 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 5 5
14 Gözlem 1 5 5
17 Alan Çalışması 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriği ve amacının açıklanması, kaynakların tanıtılması Teori ve Kuram, Evrimin Tanımı, Evrim kavramının gelişimi.
2 Evrenin oluşumu Big Bang(Büyük patlama)kuramı KEM ve DEM
3 Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Yeni Sentez Kuramı. Nötr Kuramı
4 Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın orijini
5 Organik ve İnorganik evrim. Bitki ve hayvanlarda evrimsel etkiler
6 Evrimi teorisini destekleyen kanıtlar
7 Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç,
8 Suni ve doğal seçilim İzolasyon mekanizmaları Habitat, Mevsimsel-Etolojik-Mekanik-Fizyolojik İzolasyon (Gametik Mortalite) Mekanizmaları.
9 Ara sınav
10 Karakter nedir karakter çeşitleri
11 Canlıların çeşitliliği, sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma
12 Tür Oluşum Yolları: Sekonder ve Primer Türleşme Yolları. Tür çeşitleri, Allopatrik Türleşme, Simpatrik Türleşme, Parapatrik Türleşme.
13 Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri
14 Evrim Teorisi ile ilgili konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400215 Evrim Tanımı, Teori ve Kuram, Evrim kavramının gelişimi. Evrimin oluşum süreci.
2 1385200 Evrimin tarihsel gelişimini açıklar, jeoloji ve astronomideki tarihsel gelişmeler ile evrimin tarihsel gelişimini ilişkilendirir.-Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın orijini.
3 1396591 Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Nötr Kuramı-Organik ve İnorganik evrim. Bitki ve hayvanlarda farklılığın nedenleri Evrim teorisini destekleyen kanıtlar.
4 1402564 Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni, Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç, Genetik varyasyonun saptanması: seçilim ve İzolasyon mekanizmaları.
5 1406396 Karakter nedir karakter çeşitleri, Canlıların sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma . Tür Oluşum Yolları: Tür çeşitleri.
6 1357470 Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri.
7 1364605 Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek