Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Özel öğretim yöntemleri- II dersi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu yöntem ve tekniklere uygun olarak geliştirdikleri öğretim materyallerini veya etkinliklerini örnek ders sunumlarıyla toplum önünde kullanabilmelerine olanak sağlamak amacını taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çepni Ve Diğerleri (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: PagemA Yayıncılık. 2. İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu (2006). Ankara: MEB Yayınları. 3.Bağcı Kılıç (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında Bilim Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık. 4.Taş, E. , Teknoloji Destekli Fen Öğretimi ve Materyal Tasarımı, Editör: Taşkın, Ö. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, I Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, sayfa 98-147, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Problem çözme ve proje yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Bilimsel süreç becerilerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Fen ve teknoloji derslerinde tartışma, soru-cevap ve beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı, mikro öğretim uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
24 Seminer 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Problem çözme ve proje yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_1. Hafta.pptx
2 Bilimsel süreç becerilerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_2. Hafta.pptx
3 Fen ve teknoloji derslerinde tartışma, soru-cevap ve beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_3. Hafta.pptx
4 Fen ve teknoloji öğretiminde analoji, işbirlikli öğretim, drama ve rol oynamanın kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_4. Hafta.pptx
5 Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın yeri ve önemi, deney türleri, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_5. Hafta.pptx
6 Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan laboratuar yaklaşımları, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_6. Hafta.pptx
7 Laboratuarda uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri ve kazalar, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
8 Ölçme ve değerlendirme kavramları, ölçme değerlendirmenin önemi, Fen ve teknoloji öğretiminde ölçme ve değerlendirme, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
9 Arasınav
10 Ölçmede yapılan hatalar, ölçme türleri, değerlendirme türleri, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
11 Ölçme araçlarının geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik, Bloom taksonomisi, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
12 Alternatif değerlendirme ve fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
13 Fen ve teknoloji öğretiminde planlama, mikro öğretim uygulamaları Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
14 Fen ve teknoloji öğretiminde bilgisayar kullanımı, mikro öğretim uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210322 grafik materyalleri hazırlayacak ve kullanabilecek
2 1210386 fene yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirebilecek ve kullanabilecek
3 1210538 laboratuar yaklaşımlarını öğrenecek ve kullanabilecek
4 1210613 deney türlerini öğrenecek ve kullanabilecek
5 1210688 alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilecek ve kullanabilecek
6 1210870 özel öğretim yöntemlerini kullanarak örnek bir ders planlayabilecek ve sunabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme