Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Tohıt Gunes

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2 Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara 3)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 4)Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 5)www.meb.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 6 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 3 25 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dönem planı hazırlama
2 Soru sorma alıştırmaları
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Grup çalışmaları
7 Çalışma yapraklarının hazırlanması
8 Değerlendirme ve kayıt tutma
9 Test hazırlama, puanlama ve analiz
10 Öğretimde gösterimlerden yararlanma
11 Dersi planlama etkinliklerine katılma
12 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
13 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
14 Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4486 1365384 Bir dersin bölümlerinde yapılacak çalışmaları sayar
8214 1348579 Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar
8548 1354629 Ders kitaplarından yararlanarak bir ders planı hazırlar
15760 1378513 Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir
16370 1363060 Öğretimde gösterimlerden yararlanarak bir dersi uygular
17570 1441834 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
20364 1378729 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
20465 1350654 Öğrencilerin yaptığı bir ödevi çeşitli ölçütlere göre değerlendirir
24634 1366265 El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır
28718 1353090 Öğrencilerin yapmış olduğu bir beceri eylemini değerlendirmek için ürüne veya sürece dayalı araçlar geliştirir.
34992 1378047 Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmasına dayalı bir çalışmayı organize eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
4486 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8214 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8548 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15760 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16370 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17570 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20364 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20465 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24634 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28718 5 5 5 5