Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Tohıt Gunes

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2 Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara 3)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 4)Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 5)www.meb.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 6 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 3 25 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dönem planı hazırlama
2 Soru sorma alıştırmaları
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Grup çalışmaları
7 Çalışma yapraklarının hazırlanması
8 Değerlendirme ve kayıt tutma
9 Test hazırlama, puanlama ve analiz
10 Öğretimde gösterimlerden yararlanma
11 Dersi planlama etkinliklerine katılma
12 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
13 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
14 Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4486 1135835 Bir dersin bölümlerinde yapılacak çalışmaları sayar
8214 1118855 Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar
8548 1124961 Ders kitaplarından yararlanarak bir ders planı hazırlar
15760 1149254 Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir
16370 1133489 Öğretimde gösterimlerden yararlanarak bir dersi uygular
17570 1216317 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
20364 1149480 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
20465 1120950 Öğrencilerin yaptığı bir ödevi çeşitli ölçütlere göre değerlendirir
24634 1136730 El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır
28718 1123410 Öğrencilerin yapmış olduğu bir beceri eylemini değerlendirmek için ürüne veya sürece dayalı araçlar geliştirir.
34992 1148765 Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmasına dayalı bir çalışmayı organize eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
4486 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8214 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8548 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15760 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16370 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17570 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20364 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20465 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24634 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28718 5 5 5 5