Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT403 Sınıf Yönetimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ayfer keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 YÖNETİM KAVRAMI VE SINIF YÖNETİMİ
2 SINIF ORGANİZASYONU
3 SINIF İLETİŞİM
4 SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
5 DİSİPLİN SINIF KURALLARI VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6 ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEME
7 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
8 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
9 ARA SINAV
10 SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
11 OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
12 OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA
13 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
14 SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390647 Yönetim ve sınıf yönetimi kavramlarını açıklama.
2 1400515 Sınıf içi iletişim hakkında bilgi sahibi olma.
3 1379240 Sınıf içinde zaman kullanımını uygulayabilme.
4 1381102 Sınıf kurallarını nasıl oluşturabileceğini bilme.
5 1399236 İstenmeye öğrenci davranışları ve yaklaşımlarının farkında olma.
6 1405936 Olumlu öğrenme ortamı oluşturma.
7 1412590 Motivasyon,sınıf organizasyonu ve çatışma yönetimi kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 3
2 2 3 4 3 3
3 2 3 2 2 3
4 3 3 3 4 3
5 4 4 5 4 5
6 4 4 4 5 4
7 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek