Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ402 Astronomi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Astronomi kavramlarını öğretmek ve bunları öğrencilerin doğadaki gerçek fiziksel olaylara uygulamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Singh, S. (2009). Big Bang'in Romanı (Büyük Patlama ve Evrenin Başlangıcı).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Astronominin tanımı, önemi ve tarihi 1. Hafta Astronominin Tanımı Önemi.doc
2 Astronomide kullanılan birimler 2. Hafta Astronomiye Tarihsel bir bakış.doc
3 Evrensel büyüklük ve uzaklıklar 3. Hafta Evrensel Büyüklük ve Uzaklıklar.ppt
4 Kepler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı 4. Hafta Niçin Astronomi Öğrenmeliyiz.ppt
5 Güneş sistemindeki gezegenler ve uyduların yapısı ve özellikleri 5. Hafta Astronomi (Tarihi ve Temel bilgileri) 2.ppt
6 Kuyruklu yıldızlar Astronomi (Tarihi ve Temel bilgileri) 2.ppt
7 Evrenin genel yapısı 7. Hafta Niçin Astronomi Öğrenmeliyiz.ppt
8 Gökadaların yapısı ve özellikleri 8. Hafta Astronomi Kavramlarının Fen Eğitimindeki Yeri ve Önemi.ppt
9 Ara sınav 9. Hafta Arasınav.docx
10 Yıldızların oluşumu (Nebulalar) 11. Hafta YILDIZLARIN OLUŞUMU 1.pptx
11 Süpernova patlamaları 12 Hafta Güneş Dünya Ay Tutulması.ppt
12 Kırmızı devler ve nötron yıldızları 10 Hafta Astronomi Koordinatlar Slayt 2019.pptx
13 Beyaz cüceler tutulma 2.avi
Phases of Moon.mp4
tutulma 3.avi
tutulma.avi
14 Karadeliklerin yapısı ve özellikleri meridyen (kış).avi
mevsimler.avi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366244 Evrenin genel yapısını tanımlayabilir.
2 1355710 Evrensel büyüklük ve uzaklık terimlerini tanımlayabilir.
3 1360083 Temel astronomi bilgilerini günlük hayata uygulayabilir.
4 1352285 Evrendeki yerini ifade edebilir.
5 1351427 Astronomi önemini ve tarihini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 3
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek