Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ416 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 11

Dersin Amacı

Alanında ve öğretim düzeyinde bizzat sınıf içinde öğretmenlik uygulamalarını katılma, belirli bir ders veya derslerin planlı bir şekilde öğretimine katılıp ve bunların sonuçlarını tartışıp değerlendirebilme, alanıyla ilgili bazı mesleki ve idari çalışmaları yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Tohit Güneş; Dr. Sibel Demir Kaçan

Ön Koşul Dersleri

ilgili meslek derslerinin başarı ile alınması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 3)Doğan, A. (2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 4)www.meb.gov.tr 5)MEB. (2006). İlköğretim Okulu Programı. Ankara:

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 40 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 10 13 130

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
3 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
4 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
5 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
6 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
7 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
8 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
9 arasınav
10 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
11 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
12 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
13 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
14 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361845 Sınıfta istenmeyen davranışlara karşı uygulayacağı stratejileri tartışır
2 1373353 Bir ders için hazırlamış olduğu ders planını uygular
3 1351690 Anlatacağı derse ilişkin kavramları ders planında gösterir
4 1368292 e-okul ile ilgili çalışmalara etkin olarak katılır
5 1354462 Bir dersin değerlendirmesini yapar
6 1356300 Öğrencileriyle etkili iletişim kurar
7 1378370 Öğretmenlik mesleği ile ilgili mevzuat hakkında sorulara cevap verir
8 1373682 Alanıyla ilgili idari çalışmalara ilişkin belgelerin ilgili bölümleri doldurur
9 1359928 Yapılan çalışmalar hakkında uygulama öğretmeni ve uygulama öğretmeniyle değerlendirmelerde bulunur
10 1363684 Anlatacağı çeşitli derslere ait ders planları hazırlar
11 1359581 Alanıyla ilgili dersler için hazırlanmış bir ders planının eksikliklerini tamamlar
12 1375043 Yapılan çalışmalarla ilgili portfolyo hazırlar
13 1393595 Okul-çevre ilişkileri konusunda yorumlamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5