Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ416 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 11

Dersin Amacı

Alanında ve öğretim düzeyinde bizzat sınıf içinde öğretmenlik uygulamalarını katılma, belirli bir ders veya derslerin planlı bir şekilde öğretimine katılıp ve bunların sonuçlarını tartışıp değerlendirebilme, alanıyla ilgili bazı mesleki ve idari çalışmaları yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Tohit Güneş; Dr. Sibel Demir Kaçan

Ön Koşul Dersleri

ilgili meslek derslerinin başarı ile alınması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 3)Doğan, A. (2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 4)www.meb.gov.tr 5)MEB. (2006). İlköğretim Okulu Programı. Ankara:

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 40 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 10 13 130

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
3 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
4 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
5 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
6 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
7 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
8 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
9 arasınav
10 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
11 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
12 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
13 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
14 fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1132264 Sınıfta istenmeyen davranışlara karşı uygulayacağı stratejileri tartışır
2 1143928 Bir ders için hazırlamış olduğu ders planını uygular
3 1121998 Anlatacağı derse ilişkin kavramları ders planında gösterir
4 1138784 e-okul ile ilgili çalışmalara etkin olarak katılır
5 1124793 Bir dersin değerlendirmesini yapar
6 1126653 Öğrencileriyle etkili iletişim kurar
7 1149103 Öğretmenlik mesleği ile ilgili mevzuat hakkında sorulara cevap verir
8 1144265 Alanıyla ilgili idari çalışmalara ilişkin belgelerin ilgili bölümleri doldurur
9 1130325 Yapılan çalışmalar hakkında uygulama öğretmeni ve uygulama öğretmeniyle değerlendirmelerde bulunur
10 1134122 Anlatacağı çeşitli derslere ait ders planları hazırlar
11 1129975 Alanıyla ilgili dersler için hazırlanmış bir ders planının eksikliklerini tamamlar
12 1145656 Yapılan çalışmalarla ilgili portfolyo hazırlar
13 1165091 Okul-çevre ilişkileri konusunda yorumlamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5