Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ404 A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

İlkyardım konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sibel Demir Kaçan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık ve Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara. 2)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara. 3)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 4)Dirican, R. Ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları, ilkyardım dolabının önemi ve hazırlanması, solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım. Kanamalarda, şoklarda, komalarda, bayılmalarda, burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım. Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım. Trafik kazalarında ilk yardım, hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 9 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
2 İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
3 İlkyardım dolabının önemi ve hazırlanması Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
4 Solunum durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım, Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
5 Boğulmalarda ve kalp durmasında ilk yardım, Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
6 Kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda ilk yardım, Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
7 Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardımı, Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
8 Yanıklarda ve donmalarda ilk yardım Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
9 Ara Sınav
10 Zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım,
11 Hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.
12 Trafik kazalarında ilk yardımı,
13 Bazı hastalıklarda ilk yardım,
14 Bazı bulaşıcı hastalıklarda ilk yardım,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196347 İlk yardım nedir, ilk yardımın konusu, amacı ve genel kurallarını açıklar ve ilkyardım dolabını hazırlar.
2 1205234 Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda yapılacak ilk yardımı uygular.
3 1170957 Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda, yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında yapılacak ilk yardımı uygular.
4 1175509 Trafik kazalarında yapılacak ilk yardımı ve hasta ve yaralıların taşınması yöntemlerini günlük hayatta uygular.
5 1175943 Bazı hastalık ve bazı bulaşıcı hastalıkları ayırt eder ve gereken ilk yardımı uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek