Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ406 A Seçmeli I (Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Gündüz, T. (2008). Çevre Kimyası. Ankara: Gazi Kitapevi [3] Özer, U.. (1995). Çevre Bilimlerine Giriş. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi [4] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G. (2005). Genel Kimya. Cilt 1 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [5] Petrucci, R.H., Harwowood, W.S., Herring, F.G.(2005). Genel Kimya. Cilt 2 Çeviri Editörleri: Uyar, T., Aksoy, S., (Sekizinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Palme Yayıncılık [6] Sevinç, V. (2009) (editör). Genel Çevre Bilimi. İstanbul: Maya Akademi [7] Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., Yılmaz, M., (2000). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal atık nedir, kimyasal atıklara yol açan kaynaklar, kimyasallara maruz kalma yolları, çevrenin kimyasallarla kirlenmesi, kimyasalların zehirleyici etkileri, kimyasalların canlı ve çevre üzerindeki etkileri, radyoaktivite, radyoaktif yarılanma, radyoaktif kirlenme, kimyasal atıkların kontrolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal atıklar 1. Hafta.pptx
2 Kimyasal atıklara yol açan kaynaklar 2. Hafta.pptx
3 Kimyasallara maruz kalma yolları 3. Hafta.pptx
4 Çevrenin kimyasallarla kirlenmesi 4. Hafta.pptx
5 Kimyasalların toksik etkileri 5. Hafta.pptx
6 Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri 6. Hafta.pptx
7 Kimyasalların çevre üzerindeki etkileri 7. Hafta.pptx
8 Radyoaktivite 8. Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Radyoaktif yarılanma 10. Hafta.pptx
11 Radyoaktif kirlenme 11. Hafta.pptx
12 Kimyasal atıkların kontrolü 12. Hafta.pptx
13 Kimyasal atıklardan korunma 13. Hafta.pptx
14 Kimyasal atıkların etkilerinin azaltılması 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398156 Kimyasal atıkları tanımlar. Kimyasal atıklara yol açan kaynakları açıklar
2 1398319 Kimyasallara maruz kalma yollarını ifade eder
3 1401746 Çevrenin kimyasallarla kirlenmesini açıklar
4 1402652 Kimyasalların zehirleyici etkilerini tanımlar. Kimyasalların canlılar üzerindeki etkilerini açıklar
5 1406286 Kimyasalların çevre üzerindeki etkilerini yorumlar
6 1393352 Radyoaktivite, radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenmeyi tanımlar ve ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
6 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek