Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ408 A Seçmeli I (Ses ve Teknolojik Uygulamaları) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dalgaaların genel olrak sınıflandırılması, ses dalgasının yükseklik(frekans), şiddet(gürlük) hormanik gibi temel özellilerini tanıtmak, ses dalgası için doppler olayını açıklamak,ses müziğini farkına vardırmak, müzik ile sesin temel fiziksel özellikleri hakkında ilişki kurdurmak, ses dalgasını fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerini tanıtmak, sesin özelliklerini telli basit bir müzik aleti yaptırarak kavratmak, ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin yapıldığını farkına vardırmak , sesi ilköğretim 4., 5. ,6. ve 8. sınıftaki kazanımları ile bu derste öğrenilenler arasında ilişki kurdurmak,ses dalgalarının tıpta kıullanım alanları, yalıtım,konuşma akustiği hakkında bilgi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç.Dr.Mulla Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Fizik İlkeleri 1;Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof.DR. Kemal Çolakoğlu ( Palme Yayıncılık. 2) Fen ve Mühendislik için Fizik ! ; Raymond A. Serway, Robert J. Beicher; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu ( Palme Yayıncılık)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dalgaların genel olrak sınıflandırılması, ses dalgasının yükseklik(frekans), şiddet(gürlük) hormanik gibi temel özellilerini tanıtmak, ses dalgası için doppler olayı, müzik fiziği, müzik ile sesin temel fiziksel özellikleri kurrmak, ses dalgasını fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri sesin özelliklerini telli basit bir müzik aleti yaptırarak kavratmak, ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda kullanılan teknolojik aletler , sesi ilköğretim 4., 5. ,6. ve 8. sınıftaki kazanımları ile bu derste öğrenilenler arasında ilişkisi,ses dalgalarının tıpta kıullanım alanları, yalıtım,konuşma akustiği hakkında bilgi kazandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ses dalgası ve özellikleri Ses
2 Ses dalgası ve özellikleri
3 Müzik ile fizik (ses) arasındaki ilişki
4 Basit telli bir müzik aleti yapma , bu aletten sesin frekansı, şiddeti, tınısı ve harmonikleri kavramları açıklama
5 Ses kayıt cihazlarını tarihçesi
6 Ses kayıt cihazlarını tarihçesi
7 Tıpta tanı ve tedavi aracı olarak kullanılan doppler ve ultrosonografi gibi aletlerin çalışma prensibi ve kullanım alanları
8 Ses dalgasının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri
9 Ara sınav
10 Ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin tanıtımı
11 Ses dalgasının özelliklerinden yararlanarak günlük yaşamda farklı teknolojik aletlerin tanıtımı
12 Ses yalıtımı , yalıtım için model tasarlama
13 İlköğretim Kitaplarındaki ses ile ilgilikavramları ve teknolojik uygulamaları tespit etme öğrenme
14 İlköğretim Kitaplarındaki ses ile ilgilikavramları ve teknolojik uygulamaları tespit etme öğrenme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57016 1382387 Sesin mekanik dalga olduğunu bilir ve elektromanyetik dalgadan farklığını anlar .
57017 1379063 Sesin özelliklerini bilir( dalga ,yükseklik, şiddet, genlik, enerji, harmonik, tını, dalga boyu )
57018 1391504 Ses dalgasını frekansına göre sınıflar
57019 1391777 Ultrasonik ses dalgasının nasıl üretildiğini bilir
57020 1373300 Basit bir müzik aleti tasarlayabilir ve tasarladığı bu çalgıda sesin temel özellikleri ile ilişki kurabilir
57026 1391218 Ses kayıt cihazlarının tarihçesini bilir
57027 1387131 Tıpta tanı ve tedavi aracı olarak kullanılan doppler ve ultrosonografi gibi aletlerin nasıl çalıştığının farkına varır
57033 1407181 Sanayide yüksek frekanslı (ultrasonic) ses dalgalarının hangi amaçlar için kullanıldığını araştırır
57039 1382879 Ses yalıtımının farkına varır
57041 1374184 Ses dalgaları kullanılarak yapılan sonar ve radar gibi alatlerin özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
57016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57017 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
57018 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
57019 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
57020 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
57026 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
57027 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
57033 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4
57039 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
57041 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek