Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ410 A Seçmeli II (Üreme ve Cinsel Eğitim) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Biyolojik açıdan insanın üremesi ile ilgili bilgilerin kavratılması, cinsel sağlık konusunda bilinçlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cinsel sağlık eğitimi, faklı toplumların cinselliğe bakış açıları, cinselliğe karşı olumlu değer yargıları geliştirme, sağlıklı cinsel kimlik gelişimi, ergenlik dönemindeki değişiklikler, üreme sağlığı ve fizyolojisi, doğurganlığın düzenlemesi ile ilgili yöntemler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel istismar, sorunlu cinsel davranışlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cinsel sağlık eğitimine ilişkin bilgiler aktarılır. 10 ÜREME SİS[1]..10. hafta resimli.ppt
2 Faklı toplumların cinselliğe bakış açılarıyla ilgili bilimsel bilgi ve fikirler paylaşılır. KADINLARDA GÖRÜLEN CİNSEL HASTALIKLAR.ppt
3 Cinsellik kavramı tartışılır. Cinselliğe karşı var olan değer yargılarından söz edilir. ERKEKLERDE GÖRÜLEN CİNSEL HASTALIKLAR.ppt
4 Sağlıklı cinsel kimlik gelişimine ilişkin teoriler ve bilgiler paylaşılır. çocuklarda cinsel gelişim süreci
5 Ergenlik dönemindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve teoriler paylaşılır. ergen döneminde psikososyal gelişim.pdf
6 Üreme sağlığı ve fizyolojisine ilişkin bilgiler aktarılır. Gebelik Fizyolojisi son hali.pptx
7 Üreme sağlığı ve fizyolojisine ilişkin bilgiler aktarılır. sunum-toplumun........ppt
8 Doğurganlığın düzenlemesi ile ilgili yöntemler tartışılır. aile plan.pptx
kısırlık tedavisinde yeni yöntemler.pptx
9 Arasınav
10 Cinsel istismarın ne olduğuna değinilerek, örnek olaylardan bahsedilir.
11 Cinsel istismar konusunda hukuki çözüm örnekleri tartışılır.
12 Cinsel istismara ilişkin karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili tartışılır, bu sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin fikirler paylaşılır.
13 Sorunlu cinsel davranışlar konusuna değinilir.
14 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar anlatılır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1411557 Kendi üremesi ile ilgili biyolojik yapıyı kavrar.
2 1358609 Toplumun üreme ve cinselliğe bakışını kavrar, farklı toplumların bakışlarını kıyaslar.
3 1372692 Cinsel eğitimin nasıl verildiğini araştırıp, nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin tartışma yapar.
4 1379325 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel istismar, sorunlu cinsel davranışlar konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme