Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ412 A Seçmeli II (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

İlk ve Ortaokul Fen ve Teknoloji dersi kapsamında yer alan kimya konu, etkinlik ve örneklerinin anlaşılması, lisans programında yer alan kimya dersleri ile ilişkisinin kurulması ve öğretilebilmesi amacıyla ilköğretim fen ve teknoloji dersi müfredatında yer alan kimya konularını incelemeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Atkins, P., Jones, L. (1998). Temel kimya. Çeviri Editörleri: Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Üçüncü Baskıdan çeviri). Ankara: Bilim yayıncılık [2] Chang, Raymond; Çev.Ed: Soydan, Bahattin; Aroğuz, Ayşe Zehra; ?Fen ve Mühendislik Bölümleri için Kimya?,Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000. [3] Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; ?Temel Üniversite Kimyası?, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. [4]Güneş, M.H., Çelikler, D., Demir, S.(2008). Fen bilgisi laboratuvar deneyleri. Güneş, T. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlk ve Ortaokul (4-8. sınıf) Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi ve konuların incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan etkinliklerde kimya konularının belirlenmesi ve incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu,etkinlik ve örneklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi, Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmalar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen ve Teknoloji dersi müfredatının incelenmesi (4-8. sınıf)
2 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi (4-8. sınıf)
3 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının belirlenmesi (4-8. sınıf)
4 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının incelenmesi (4-8. sınıf)
5 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının incelenmesi (4-8. sınıf)
6 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
7 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerinin Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya dersleri ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
8 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi (4-8. sınıf)
9 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve incelenmesi (4-8. sınıf)
10 Ara sınav
11 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi (4-8. sınıf)
12 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmaların incelenmesi (4-8. sınıf)
13 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)
14 Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konularının günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi (4-8. sınıf)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157876 İlk ve Ortaokul (4-8.sınıf) Fen ve Teknoloji müfredatını inceler.
2 1163103 İlk ve Ortaokul (4-8.sınıf) Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan kimya konu ve etkinliklerini inceler.
3 1149144 Fen Bilgisi Eğitimi lisans programındaki kimya derslerini Fen ve Teknoloji dersi müfredatında bulunan kimya konu ve etkinlikleri ile ilişkilendirir.
4 1162306 Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan Kimya konu ve etkinliklerindeki kavram yanılgılarını belirler.
5 1176652 Belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesi için yöntemler araştırır.
6 1174506 Fen ve Teknoloji müfredatında yer alan kimya konularını günlük yaşam ile ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme