Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ414 A Seçmeli II (Beslenme ve Sağlık) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. M. Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 4)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 5)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul. 6)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 7)Lissauer,T. And Clayden G. (1997). Illustrated Textbook o Pediatrics. Times Miror International Publishers Limited. Spain. 8)Whaley, L. P. And Wong, D. L. (1987). Ursing Care of Infants and Children. The CV. Mosby Company, St. Louis. 9)Kitzinger,S. (1999). The Complete Book of Pregnancy and Childbirth. Alfred A. Knopf. 10)Johnson R. V. (1994). Mayo Clinic. Complete Book of Pregnancy and Baby’s First Year. William Morrow and Company.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı,sağlığın ve sağlıklı yaşamın tanımı,karbonhidrat, protein, yağlar ve beslenmede önemi,vitaminler ve beslenmede önemi,mineraller ve beslenmede önemi,sağlıklı beslenme ve önemi, besin piramidi,bebeklerde beslenme ve anne sütünün önemi,çocuklarda, ergenlerde ve gebelerde beslenme,sağlıklı yaşam için egzersiz yapmanın önemi, kişisel hijyen ve sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklarağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi,sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı,sağlığın tanımı ve sağlıklı yaşam için neler yapılmalı.
2 Karbonhidrat, protein, yağlar ve beslenmede önemi
3 Vitaminler ve beslenmede önemi
4 Mineraller ve beslenmede önemi
5 Sağlıklı beslenme ve önemi, besin piramidi.
6 Gebelikte beslenme ve önemi,
7 Lohusalık döneminde beslenme ve önemi
8 Bebeklerde beslenme ve anne sütünün önemi
9 Ara sınav
10 Çocuklarda beslenme
11 Çocuklarda beslenme
12 Ergenlikte beslenme
13 Sağlığa zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi
14 Sağlıklıklı yaşam için düzenli egzersiz yapmanın önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390649 Sağlığın tanımını, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğini açıklar ve uygular.
2 1381214 Besin öğelerini (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller) açıklar ve sınıflandırır,
3 1381734 Sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini ve önemini açıklayarak günlük yaşamla ilişkilendirir,
4 1387973 Bebeklerde beslenmenin nasıl olması gerektiğini ve anne sütünün önemini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
5 1393908 Çocuklarda, ergenlerde ve gebelikte beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir,
6 1389832 Sağlığa zararlı alışkanlıkları ve önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
7 1395826 Sağlıklı yaşam için egzersiz yapmanın önemini açıklar ve uygular,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme