Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ420 Gk Seçmeli II (Bilim Felsefesi) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koymak;bu yolla düşünce tarihine problematik bir yaklaşımda ele alarak, günümüz bilim çalışmalarına bu veriler ışığında bakabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nazan Ocak İskeleli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Cemal Yıldırım 'Bilim Felsefesi', Remzi Kitabevi, 7. Basım (2000) 2. Veysel Sönmez 'Bilim Felsefesi', Anı Yayıncılık. 2. Baskı (2010) 3. Karl Popper 'Bilimsel araştırmanın Mantığı', Yapı Kredi Yayınları (2010)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim, Felsefe ve düşünme, felsefenin başlangıcı: Sokrates'in öncülleri, "Doğa Kader ve Şans", genel olarak varoluş ve hiçlik sorunu, Sokrates, Platon ve Aristo, Yaratıcı Düşünme, Ortaçağ ve rönesansta Felsefe ve Bilim, Akılcılık, Görgücülük, 19yy'da felsefe ve bilim, Alman idealizmi, varoluşçu felsefe, gerçeklik zaman ve evren.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, Felsefe ve düşünme 1eskicagdabilim.ppt
2 felsefenin başlangıcı: Sokrates'in öncülleri 2eskiyunantarihi.ppt
3 Doğa Kader ve Şans 3helenistikcagda bilim.ppt
4 genel olarak varoluş ve hiçlik sorunu 4romadabilim.ppt
5 Sokrates, Platon ve Aristo 5ortacagdabilim.ppt
6 Yaratıcı Düşünme 6islamdabilimi.ppt
7 Ortaçağ ve rönesansta Felsefe ve Bilim 7blmtarh-9-rnesanstabilim.ppt
8 Akılcılık 8yenicagdabilim.ppt
9 Görgücülük 9BİLİM FELSEFESİ NEDİR.docx
10 Arasınav
11 19yy'da felsefe ve bilim 11El Cezeri Robotları Çizimleri.pptx
12 Alman idealizmi 12frankfurt okulu.docx
13 varoluşçu felsefe 13hegel.doc
14 gerçeklik zaman ve evren 14researchmethods_karlpopper.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58554 1368994 Felsefenin geçirdiği gelişim hakkında bilgi sahibi olurlar.
58555 1369756 Farklı filozofların benzer konularda farklı düşüncelere nasıl ulaştıklarını kavrarlar.
58556 1373892 Bilimsel Bilginin ve yöntem bilimin tarih boyunca geçirdiği değişimleri ve bu değişimlere karşı gelen dogmatik yaklaşımları öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
58554 4 3 3 3 4 5 4 5
58555 4 3 3 3 4 5 4 5
58556 5 3 3 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek