Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ418 Gk Seçmeli II (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) temel kavramlarını, BİT’nin kullanımını, BİT'de bilimsel süreçlerin neler olduğunu, BİT etiği ve sosyal değerlerini, e-öğrenme kavramlarını ele almaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Ergun

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akgündüz, D. (2019) Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, 680 sayfa, Ankara, Anı Yayıncılık Gülbahar, Y. (2009) e-öğrenme, 220 sayfa, Ankara, Pegem A Yayıncılık Altun, A. (2005) Gelişen Teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar 180 sayfa, Ankara, Anı Yayıncılık Akpınar, Y (2005) Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, 262 sayfa, Ankara, Anı Yayıncılık Yalın, H.İ (2008) İnternet Temelli Eğitim, 347 sayfa, Ankara, Nobel Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) temel kavramlarını, BİT’nin kullanımını, BİT'de bilimsel süreçlerin neler olduğunu, BİT etiği ve sosyal değerlerini, e-öğrenme kavramlarını ele almaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar BİT-Ders1.pdf
2 Fen Bilimleri Öğretiminde Teknoloji Kullanımı BİT-Ders2.pdf
3 Fen Eğitiminde Web 2.0 Araçları BİT-Ders3.pdf
4 Fen ve Çevre Eğitiminde Sosyal Medya Uygulamaları BİT-Ders4.pdf
5 Fen Eğitiminde Bulut Bilişim Uygulamaları BİT-Ders5.pdf
6 Fen Eğitiminde Dijital Hikayeler BİT-Ders6.pdf
7 Fen Eğitiminde Etkileşimli Elektronik Kitap Kullanımı BİT-Ders7.pdf
8 Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
9 Arasınav
10 Fen Eğitiminde Yapay Zeka Uygulamaları
11 Fen Eğitiminde Büyük Veri
12 Fen Eğitiminde Engelsiz Teknolojilerin Kullanımı
13 Fen Eğitiminde 3B Tasarım Teknolojilerinin Kullanımı
14 Fen Eğitiminde Dijital Oyun Tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221057 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin fen öğretimdeki yerinin neler olduğunu fark eder.
2 1221064 Bilgi ve iletişim teknolojileri etiği ve sosyal değerlerini fark eder.
3 1226773 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin fen eğitimindeki etkisini fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2
2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 3 1
3 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek