Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ107 Fransızca Sözlü İletişim I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Fransızca sözlü iletişim dersi, dilin dört temel becerilerinden birisi olan konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak yürütülür. Öğrencilerin hedef dilde kolaylıkla iletişim kurmaları amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Rıfat GÜNDAY

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilere fransızca gazete dergi ve televizyon dinlemeleri önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guy Capellle, Noelle Gidon, Reflets methode de français 1, Hachette Paris, 1999. Alphonse Daudet, les lettres de mon moulin, Librio Paris, 1999. http://www.tv5.org/ İnternet ve TV 5 fransız haber kanalı, Brigitte Louichon, Litté O 1 et 2, Pierre Semidor, Editions Magnard, 2005. le monde diplomatique , le figaro, la liberation gibi Fransız gazetelerinden önemli başlıklar ve alıntılar,fransızca kısa hikaye ve şarkılar.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Ders öğrencilerin yabancı dil düzeyi de göz önüne alınarak günlük yaşantıdan alınan konular üzerinde sözel ifadeleri içerir. Bir kişinin tanıtımı, duygularını ifade etme, otel rezervasyonu, sağlık, sport, ev veya tabiat tasvirleri, kısa drama örneklerini sahneleme gibi benzer konuları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 öğrencileri tanımaya ve yabancı dil düzeylerini belirlemeye yönelik kısa dialoglara yer verilir.
2 Öğrencilerin hafta boyunca yaptıkları etkinlikler ve günlük meşguliyetleri üzerinde konuşma ortamı yaratılır.
3 Dünyada ne olup bitiyorla aktüaliteden bahsedilmeye çalışılır. Asenkron Fr.Sözlü İlt. 3.hafta.mp4
4 her ders için sorulan "ne var ne yok" la öğrencilerin söz almalarına olanak sağlanır.
5 Dünyada ve ülkemizde işsizlik sorunu üzerinde tartışma yaratma.
6 Türkiyenin Avrupa birliğine giriş süreci üzerinde öğrencilerin görüşlerini ifade etmesine fırsat verilir.
7 Önce uluslararası fransızca haber kanalı TV5'den haberler dinletilir ve anlama becerileri ve kulak alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.
8 Audio visuel metoda bağlı olarak internet üzerinden haber dinlemesi yapılır. Öğrencilerin soru cevap tekniği çerçevesinde konuşma becerilerinin geliştirilmesine çalışılır.
9 Ara sınav
10 Dinleme yapılır ve sonra Öğrenci sorunları ve beklentileri üzerinde konuşma ortamı yaratılır.
11 Tv 5 haber kanalından dinleme yapma ve dinlenen konu üzerinde öğrencileri konuşturma.
12 Dinleme sonrası, Çevre sorunları ve iklim değişikliği üzerinde görüş ve önerilerin açıklanması.
13 Türk dili, tarihi, sanatı, gelenek ve görenekleri, mutfağı gibi kültürümüzün unsurlarının hedef dilde aktarılması
14 Dinleme ve diğer ele alınan konular üzerinde genel konuşma egzersizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346152 Sözel iletişim dersi alan öğrencinin konuşma becerisi gelişir.
2 1346153 Dinleme becerisi gelişme gösterir.
3 1346154 Öğrenci hedef dile kendini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak