Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ108 Fransızca Sözlü İletişim II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Fransızca öğrenen öğrencilere sözel ifade becerisi kazandırma amacına yönelik olarak işlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Halil Aytekin

Önerilen Diğer Hususlar

Fr. Dinleme yapmaları önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guy Capellle, Noelle Gidon, Reflets methode de français 1, Hachette Paris, 1999. Alphonse Daudet, les lettres de mon moulin, Librio Paris, 1999. http://www.tv5.org/ İnternet ve TV 5 fransız haber kanalı, Brigitte Louichon, Litté O 1 et 2, Pierre Semidor, Editions Magnard, 2005. le monde diplomatique , le figaro, la liberation gibi Fransız gazetelerinden önemli başlıklar ve alıntılar,fransızca kısa hikaye ve şarkılar.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Dört temel beceriden birisi olan konuşma becerisini geliştermeye yönelik her türlü materyalden (audio ve visuel ) yararlanarak konuşma pratiklerine, dramatizasyon oyunlarına, şarkı ve kısa hikayelere başvurulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 birinci yarıyılda ele alına konuların bir tekrarı yapılır ve basit cümlelerle konuşma pratiklerine yer verilir.
2 "Quoi de neuf" le başlayan soruya yönelik konuşma ortamı yaratılır, herkese söz hakkı vermeye çalışılır.
3 Dünyada ve ülkemizde olup biten olaylara bir bakış yapılır ve bunların üzerinde konuşulur gerekirse tartışılır.Tv5'den fransızca haberler dinletilir.
4 Yabancı dil sınıfında masalın kullanımına ve sahnelenmesine yer verilir. Özellikle söz almakta sıkılan öğrencilerin rol almasına özen gösterilir.
5 "Quoi de neuf" ve aktüalite hakkında konuşma ve olayları anlatma ve yorumlama pratikleri yapılır.
6 Tv5 fransız televizyonunda derlenen haberler dinletilir. Kulak dil alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır.
7 le point de fle sitesinde bulunan şiirlerden dinlettirilir ve anlama becerisine yönelik soru cevap tekniği kullanılır. Dinleme sırasında not almaları istenir. dersin iki saati fransızca bir film izlemesine ayrılır.
8 Bir hafta önce dinletilen şiirin ezbere okunması istenir. herhangi bir konuda 5-6 kelime verilerek bu kelimeler ışığında şiir yazma çalışmaları yaptırılır.
9 vize öngörülmektedir.
10 yabancı dil sınıfında dramatizasyon uygulamalarına yer verilir. Öğrencilerden anında bir olayı sahneleme isteneceği gibi öğretmeninde belirleyeceği yönerge üzerine de sahneleme yapılır.
11 Quoi de neuf ve güncel olayların sınıf içinde paylaşılması konuşulması ve dinleme çalışması yapılır.
12 Öğrenciler soru cevap tekniği çerçevesinde konuşturulmaya çalışılır.
13 Kısa hikaye ve öykü anlattırılır. Bu hikayelerden bazıları ödev olarak verilir. hikayeyi kendilerince değiştirmeleri farklı bir son yazmaları ve zamanları değiştirmeleri istenir.
14 son ders genel bir değerlendirme çerçevesinde geçer. her fırsatta öğrencilere söz verilerek sözel becerinin pekiştirilmesi amaçlanır
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346147 öğrencinin hedef dilde sözcük dağarcığı gelişir.
2 1346148 öğrencinin sözel ifade becerisi gelişir.
3 1346149 Dinleme ve dinlediğini aktarma becerisi gelişir.
4 1346150 Öğrenci hedef dilde kendini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak