Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ211 Turizm 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Turizm dersinin amacı büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin değişik yörelerini tanımak ve bunları hedef dilde anlatabilme becerisini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr Halil Aytekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aytekin Halil,Le Tourisme en Turquie, Ders notları 2010. Samsun. Denis Michel, En Turquie, Hachette Guides Bleus, 1989. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesi.http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_en_Turquie

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Hem Türkiye turizmini tanımak hem de öğrencilerin konuşma ve ifade becerisini geliştirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bir Turizm değerlendirmesi yapılarak bu alandaki istihdam imkanları açıklanır ve öğrenciler bu alana yönlendirilmeye çalışılır.
2 Görsel ve işitsel metot kullanılarak kapalı çarşı ile ilgili slayt gösterisi hedef dilde vokabüleri geliştirmeye yönelik olarak aktarılır.
3 Fransız turistlerin en çok uğrak yeri olan kuşadası ve çevresindeki Efes ve Bergama tanıtılır.
4 İstanbulda sultanahmet ve Trabzonda'ki Sümela mansatırı ile ilgili bilgiler verilir.
5 Önemli kültür merkezlerinden biri olan Konya ve Mevlananın tanıtımı slayt gösterileriyle yapılır.
6 Bursa ve çevresinde bulunan önemli kültür merkezleri ve tarihi turistik yerler tanıtılır.
7 Ülkemizin en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Kapadokya bölgesi ve Pamukkale ile ilgili tanıtım yapılır.
8 Mısır çarşısı ve Sultanahmet camii tanıtımı yapılır.
9 Ayasofya ve Dolmabahçe Müzeleri hakkında genel bir bilgilendirme yapılır.
10 İshakpaşa sarayı Nemrut dağı, Ağrı dağı ile ilgilendirme yapılır.
11 Antalya ve yöresindeki Side, Ölüdeniz ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin tanıtımı yapılır.
12 Bodrum, Marmaris ve Çeşme ve Turizm potansiyelleri belirtilir.
13 Türk kültürünün hedef dille tanıtımı yapılır.
14 Amasya ve yöredeki tarihi yerler açıklanır.Yayla turizmi ve diğer spor etkinleri için uygun bölgeler tanıtılır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371810 öğrencinin hedef dilde sözcük dağarcığı gelişir.
2 1421508 Diğer derslerde öğrendikleri sözcük dağarcığını uygulama şansı bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5
2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek