Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Çocukların öğrenme stratejileri ve uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerle oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paola Bertocchini- Edvige Costanzo Manuel d’autoformation, Hachette. H. Holec Prise en Compte des Besoins et Apprentissage Auto-Dirige.1979. . M.J. Gremmo Apprenant en Langue ou Apprenti Lecteur?. 1980. . D. Abe-F.M. Carton-M.Cembalo et O. Regent Didactique et Authentique: Du Document à la Pédagogie. 1979. Dominique Groux, L'enseignement précoce des langues, Des enjeux à la pratique, Chronique Sociale, 1996, 218 pages. Besse Henri, Méthode et Pratiques des Manuels de Langues, Crédif.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çocukların öğrenme stratejileri, anadil ve yabancı dil öğrenimi, çocuklara Fransızca öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler,oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 29 29
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Généralités: diversité des approches et pratique pédagogique https://www.peterlang.com/view/9782807610927/chapter03.xhtml
2 Perfectionnement linguistique https://www.cavilam.com/project/perfectionnement-linguistique/
3 Pratique de l'oral https://www.cavilam.com/project/perfectionnement-linguistique/
4 Exploration didactique https://fr.slideshare.net/lnajap/pratique-de-l-oral
5 Approche culturelle https://journals.openedition.org/trema/476
6 Enseigner et apprendre une langue étrangère à l’école élémentaire https://arlap.hypotheses.org/3826
7 Une approche interculturelle expérimentale pour les enfants https://ife.ens-lyon.fr/vst/DS-Veille/dossier_interculturel.pdf
8 L’éveil aux langues https://www.lepointdufle.net/penseigner/eveil_aux_langues.htm
9 Des enjeux aux propositions d’actions https://slideplayer.fr/slide/3978871/
10 Ara Sınav
11 Diversités des pratiques https://journals.openedition.org/hommesmigrations/860?lang=en
12 Quelles pistes proposer aux enfants http://www.ifs.mk/fr/home/EducationContent/1398
13 Comment adapter l’enseignement/l’apprentissage aux enfants https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-enseignement-apprentissage-precoce-des-langues.pdf
14 Les enjeux d’une sensibilation précoce https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-enseignement-apprentissage-precoce-des-langues.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195426 Fransız dilinin temel yapı ve kurallarını kavrar.
2 1121296 Fransız dilinin fiil ve fiil grubuna ait temel yapılarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek