Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilere bu dersle ilgili bazı teorileri, kavramları ve yöntemleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Rıfat GÜNDAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Denis Lehmann, Gérard Cornu Dominique Groux,Sébastien Cléroux, Maryse Lévesque Jacques Leclerc, Sourioux Louis Porcher, Beacco, Darot Thomas Fossier

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Alanla ilgili MEB müfredatının incelenmesi, konu alanında öğretim yöntemlerinin uygulanması ve kavratılması, konu alanı ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MEB İlköğretim Fransızca öğretim programı incelenecek kitap.jpg
2 MEB İlköğretim Fransızca öğretim programı incelenecek kitap.jpg
3 MEB Orta Öğretim Fransızca öğretim programı incelenecek yabancı dil öğretim yöntemleri ömer demircan.jpg
4 MEB Orta Öğretim Fransızca öğretim programı incelenecek yabancı dil öğretim yöntemleri ömer demircan.jpg
5 Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni İncelenecek özcan demirel yabancı dil öğretim yöntemleri.jpg
6 Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine göre fransızca örnek ders sunumu yapılacak özcan demirel yabancı dil öğretim yöntemleri.jpg
7 Doğrudan Yönteme göre fransızca örnek ders sunumu yapılacak mehmet hengirmen yabancı dil öğretim yöntemleri.jpg
8 İşitsel-Dilsel Yönteme göre fransızca örnek ders sunumu yapılacak mehmet hengirmen yabancı dil öğretim yöntemleri.jpg
9 Ara sınav
10 İletişimsel Yaklaşıma göre fransızca örnek ders sunumu yapılacak Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri.docx
11 Eylem Odaklı Yaklaşıma göre fransızca örnek ders sunumu yapılacak mauger bleu.jpg
12 Fransızca’ nın yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik çeşitli metot kitapları incelenecektir. mauger rouge.jpg
13 Fransızca’ nın yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik çeşitli metot kitapları incelenecektir. panaroma.jpg
14 Fransızca’ nın yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik çeşitli metot kitapları incelenecektir. métro saint michel.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468528 Alanla ilgili temel kavramları keşfeder
2 1468529 Alanla ilgili müfredat programı eleştirel değerlendirebilir
3 1468530 Yabancı dil öğretim yöntemlerini uygulayabilir
4 1468531 Konu alanı ders kitaplarını değerlendirebilir
5 1468532 Ortak Başvuru Metninin temel felsefesini ve ilkelerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 5 5 2 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5
2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5
3 5 5 2 5 5 2 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5
4 5 5 2 5 5 2 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5
5 5 5 2 5 5 2 5 5 4 2 1 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek