Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapan ülkemiz gençlerine Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmeleri için nasıl proje hazırlamaları gerektiği konularını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Proje örneklerini incelemeleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salih Kaya. Avrupa Birliği Fonları İçin Proje Nasıl Hazırlanır? Ankara: Seçkin yayıncılık. 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde ; Avrupa Birliği ve üye ülkeler, Projenin tanımı, Proje başvurusu ve dosya hazırlama, Proje hazırlama teknikleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, Örnek Projeler üzerinde bilgilendirme gibi konular yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
14 Gözlem 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dersin içeriğinin tanıtılması https://kilavuz.tubitak.gov.tr/
2 Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) nedir?: Erasmus, Leanardo da Vinci Programları https://europass.cedefop.europa.eu/
3 Erasmus Programı: Programa dahil ülkeler, ortak kurumlar, faaliyet geçerlilik dönemi https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
4 Erasmus Programı: Öğrenci hareketliliği: Öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrencilerin seçimi, ilan, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi, akademik tanınırlık ve gerekli belgeler, ulusal burslar ve hibeler, ikinci kez öğrenim hareketliliği faaliyeti yapılamaması http://www.ua.gov.tr/anasayfa/
5 Öğrenci staj hareketliliği (yerleştirme): Öğrenci seçimi, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi https://www.ab.gov.tr/ab-bakanligi-projeleri_46008.html
6 Erasmus yoğun dil kurslarına (EYDK-EILC) katılım https://tr.padlet.com/aycan6655/f92h3bks8gvr
7 Personel hareketliliği: Ders verme hareketliliği, eğitim alma hareketliliği 16.glossary.pdf
8 Ulusal Ajans merkezli projeler: Yoğun programlar (Intensive Programmes-IP) PROJE ÖRNEKLERİ.docx
ak211f00.pdf
9 Komisyon merkezli projeler erasmus_programme_guide_2020_v2_fr.pdf
10 Leonardo da Vinci Programı: Hedefler, ulusal öncelikler, hareketlilik, proje evreleri 2237-a_bilimsel_egitim_etkinlikleri_destegi_programi-2020.pdf
11 Erasmus öğrenim görme öğrencileri için gerekli formların incelenmesi erasmus-projeleri.pdf
12 Erasmus staj öğrencileri için gerekli formların incelenmesi youthpass-kilavuzu-turkce.pdf
13 Avrupa Dil Ödülü projehazirlamavebutceleme.pdf
14 Genel değerlendirme 2204_proje_kitapcik.pdf
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107575 Çevresine karşı eleştirel bir bakış açısıyla bakar.
2 1107576 Problemleri tespit eder ve çözüm bulma arayışına girer.
3 1107577 yaratıcı düşünce gelişir.
4 1107578 Proje yazmayı öğrenir.
5 1107579 Proje yazma ve yürütme basamaklarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3
5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek