Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. AHMET DEMİRCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Big Picture Elementary

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Unit 5 Successful People Jobs-work and Money Have to –don’t have to Listening: Talking about success ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
2 Reading “What does success mean?” Writing: Description of a job. ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
3 Unit 6 Eat for Life Countable – Uncountable Nouns Listening: School Canteen Dialoque ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
4 Reading: A long and Healty Life Writing: Paragraph about food and fitness ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
5 Unit 7 Learning Languages Comparatives and Superlatives Listening: Interviews about language learning ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
6 Reading: Speaking in many tongues Writing: Description or e-mail about language learning ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
7 Unit 8 We ‘re going on holiday. Future time expressions, holiday avtivities. Present Continuous for future arrangements Listening: Radio show about family holidays ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
8 Reading: Family holidays can be fun. Writing: E-mail about a trip ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
9 Unit 9 It’ll never happen Expressions to talk about the future, will-won’t Listening: Future Predictions, Song: When I’m 64… ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
10 Ara sınav ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
11 Reading: Getting the future wrong Writing: Text predicting the future ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
12 Unit 10 Don’t give up too+adjective,adverbs Listening:A weather forecast ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
13 Reading : Jungle survivor Writing: Email giving advice to a friend ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE.jpg
14 Unit 11 Promises, promises Be going to, must-mustn’t Listening: Dialoque about a New year’s Eve party Reading In New York for New Year’s Eve Writing: Email about New Year’s Eve ENGLİSH FOR LIFE.jpg
ENGLİSH FOR LIFE INTERMEDIATE.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469234 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1469229 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1469231 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1469232 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1469233 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1469230 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5
3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5
5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek