Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ401 Özel Alan Fransızcası 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bu derste Son sınıf öğrencilerini meslek yaşantılarına yönlendirme ve değişik meslek alanlarına yönelik hedef dilde kendilerini hazırlamalarına yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Rıfat GÜNDAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genellikle internet üzerinden fransızca gazete ve makalelerden yararlanılır. www.osym.gov.tr çıkmış kpds ve üds soruları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çeşitli alanlarda Fransızca'nın kullanım örneklerini sözlü ve yazılı dilde öğrencilere sunma. Ticaret Fransızcası, hukuk Fransızcası, turizm Fransızcası, sağlık Fransızcası vb.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değişik meslek alanları ve ülkemizin şartları üzerinde genel bir değerlendirme yapılarak hedef tesbit edilmeye çalışılır ozelalan.docx
Asenkron-Özel Alan fr. 1. hafta.mp4
2 Özellikle turizm ve yabancı dil mezunu istihdam eden kurumlara yönelik olarak oriyantasyon çalışması ve bu alanlara özgü vokabüler geliştirilmesi ozelalan.docx
Asenkron Ozel alan fr. 2.hafta.mp4
3 Değişik alanlara özgü vokabüler geliştirme çalışmalarına devam edilir ozelalan.docx
avys/rgunday/2668-58949
4 Sağlık, ekonomi, eğitim bilimleri ve genel kültüre yönelik metinlerin değerlendirilmesi ve üzerinde tartışılması. ozelalan.docx
5 Turizm sektörüne yönelik değerlendirmeler ve istihdam olanaklarının ele alınması ozelalan.docx
6 Turizm alanında hedef dilden ana dile metin çevirisi uygulaması ozelalan.docx
7 Turizm alanında anadilden hedef dile metin çevirisi uygulaması ozelalan.docx
8 Ticaret alanına yönelik değerlendirmeler ve istihdam olanaklarının ele alınması ozelalan.docx
9 Ara sınav
10 Ekonomi alanında hedef dilden ana dile metin çevirisi uygulaması ozelalan.docx
11 Ekonomi alanında anadilden hedef dile metin çevirisi uygulaması ozelalan.docx
12 Sağlık alanında hedef dilden ana dile ve ana dilden hedef dile metin çevirileri uygulaması http://www.tv5monde.com/
13 Hukuk alanında hedef dilden ana dile ve ana dilden hedef dile metin çevirileri uygulaması http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts
14 Turizm, ekonomi, sağlık ve hukuk alanında video örneklerinin izlenmesi ve sözlü olarak hedef dilden ana dile ve ana dilden hedef dile aktarma uygulamaları https://www.leplaisirdapprendre.com/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468543 Farklı alanlarda fransızca kavramların farkına varır
2 1468544 Öğrendiği dil aracılığı ile öğretmenlik mesleği dışındaki mesleklerde de çalışma cesareti kazanır
3 1468545 Kendini çok yönlü geliştirme olanağı bulur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 5 2 1 4 2 1 5 1 1 1 4 1
2 2 2 2 3 5 2 1 4 2 1 5 1 1 1 4 1
3 2 2 2 3 5 2 1 4 2 1 5 1 1 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek