Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce Dilbilgisi kurallarını öğrenmesinin yanısıra dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört temel beceriyi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, İnglizceyi doğru ve uygun bağlamlarda kullanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Hayrettin Aydın

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-New English File (intermediate) / Student's book by Hivé Christan Lathean 2-New English File (intermediate) / Teacher's book 3-New English File (intermediate) / Workbook

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Präpositionen mit dem Dativ.
2 Wechselpräpositionen.
3 must, have to, should
4 Präteritum von “haben” und “sein”.
5 must, may, might, can't (deduction)
6 Verben mit Reflexivpronomen.
7 Hauptsatz und Nebensatz.
8 3.Renting a flat / An informal Letter
9 ara sınav
10 Arasınav
11 First conditional and future time clauses + when until etc..
12 4/B In an ideal world... second conditional
13 Attributives Adjektiv, Konditionalersatz mit realer Bedingung
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157122 Bu dersin sonunda öğrenci kip oluşturan yapıları kullanmayı öğrenir.
2 1245340 Şart cümleciklerinin nasıl kullanılacağını öğrenir
3 1245341 Bir nesneyi bir yeri nasıl tasvir edeceğini öğrenir.
4 1245342 Okuduğunu anlama ve değerlendirmeyi öğrenir
5 1245343 Dinleme ve konuşma uygulamaları yoluyla ingilizceyi doğru kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 5 3 5
2 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 3
3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek