Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 927003 4 7 2

Dersin Amacı

İkinci Yabancı Dil II’nin devamı olan bu derste daha karmaşık metinleri okuyup anlama ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Değişik türdelerdeki özgün metinler kullanılarak karmaşık dilbilgisi yapıları ve ileri düzey sözcük öbekleri bu dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Özgün araç kullanımı ve araştırma görevleriyle amaç kültür ve yaşam biçimi hakkında daha ileri düzeyde bilgilere erişilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moment mal! (I). Langenscheidt Verlag.Berlin (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Seyahat, bir şehri tanımak, alışveriş imkanları, yemek-içmek, davetiye, eski metinler ve resimler, sağlık ve vücudun bölümleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Präpositionen mit dem Dativ.
2 Wechselpräpositionen.
3 Adjektivsteigerung.
4 Präteritum von “haben” und “sein”.
5 Präpositionen mit Akkusativ.
6 Verben mit Reflexivpronomen.
7 Hauptsatz und Nebensatz.
8 Imperativ.
9 Arasınav
10 Daß Satz.
11 Kausalsatz.
12 Hauptsatz und Nebensatz(III).
13 Attributives Adjektiv.
14 Konditionalersatz mit realer Bedingung.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40567 1383928 Sağlığı hakkında ve randevu alma konusunda kendini ifade edebilir. Hastalık ve organ adlarını listeleyebilir.
40568 1385225 Yemek-içmek için davetiye yazabilir ve yapılan aktiviteleri ayrıntılı olarak anlatabilir.Kendi kültürü ile karşılaştırabilir.
40569 1390477 Gördüğü ,gezdiği bir şehri özellikleriyle anlatabilir, alışveriş imkanlarını ifade edebilir.
40570 1374005 Bilet almak için taşıtların ne zaman, nereden hareket edeceğini sorgulayabilir.
40571 1389823 Yapılacak bir gezinti için adres sorup buna göre hareket edebilir.
40572 1411513 Özel mektup yazabilir ve gördüğü, gezdiği yerleri tasvir edebilir
40573 1376727 Eski metinler ve resimleri yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40567 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4
40568 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4
40569 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
40570 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4
40571 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 5 4
40572 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3
40573 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek