Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ416 Drama Eğitimi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencinin Hedef dilde günlük hayatta karşılaşılan olaylar çerçevesinde konuşup tartışması istenir. Amaç, öğrencinin duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Evde veya arkadaşlarıyla birlikte olduğu anlarda benzer durumları Fransızca konuşarak yaşamaları ve hedef dile odaklanmaları beklenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders için yaratıcı drama etkinliklerinden yararlanılmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İleri düzeyde hedef dilde duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisini geliştirme. Çeşitli konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinliklerini kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 2 2 4
11 Soru-Yanıt 2 2 4
12 Takım/Grup Çalışması 2 8 16
15 Gösterme 2 8 16
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcı drama ve eğitim ilişkisini yorumlar. 1-Drama.? Dialogue.pdf
1.Drama questions sur soi et sur ses habitudes.pdf
2 Yaratıcı dramanın beden eğitimindeki yerini açıklar. 2-Drama.? Dialogues.pdf
3 Yaratıcı drama ve bileşenlerini kavrar. 3-Drama-dialogues.pdf
4 Eğitimde yaratıcı dramanın uygulama basamakları 4-Drama.pdf
5 Hazırlık (ısınma) aşaması 5.Drama.pdf
6 Yaratıcı drama sürecinin planlanması 6-Drama.pdf
7 Yaratıcı drama uygulama örnekleri 7.Drama.pdf
8 Isınma çalışmaları,konsantrasyon ve kaynaştırma çalışmaları 8.Drama.pdf
9 Ara Sınav 9.Drama.pdf
10 Yaratıcı drama sürecinin planlanması 10.Drama-À la pharmacie.pdf
11 Esas çalışmalar(pandomim,doğaçlama,rol oynama çalışmaları 11.Drama Inégalités femmes.pdf
12 Öykü oluşturarak dramatizasyon uygulamaları 12.Drama-25 questions sur l.pdf
12.Drama.Précédent.pdf
13 Drama yapılacak ortamın hazırlanması, rol oynama çalışmaları 13. drama.25 questions sur soi et sur ses habitudes.docx
13. drama.25 questions sur soi et sur ses habitudes.pdf
14 Günlük olaylar konuşulur. Drama.14. 25 questions sur les habitude au passe.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107532 Hedef dilde drama etkinliğine katılır.
3 1107534 Drama ve rol etkinlerini hedef dilde yapar.
4 1107535 kendine özgüveni artar.
5 1107536 Hedef dilde pratik yapma imkanı bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4
3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4
4 5 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek