Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ408 A Seçmeli III (Dil Becerilerinin Öğretimi) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dilbilgisi, kelime ve sesletim becerilerinin günümüz yabancı dil yöntemleri ve teknikleri aracılığıyla MEB Fransızca öğretmenliği programı kapsamında açıklanan kazanımlar doğrultusunda nasıl öğretilmesi gerektiğinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teorik bilgi, MEB TTKB lığının Fransızca Öğretim Programı kazanımları ile yabancı dil öğretiminde 3 alt becerinin öğretiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında açıklamalar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Harmer, J. 2000. How to Teach English. 2nd. Ed. Longman, U.K. Scrivener, J. 1994. Learning Teaching.Macmillan&Heinemann.Oxford. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching.Longman, U.K. Thornbury, S. 2002. How to Teach Vocabulary. Longman, U.K. Lindsay, C. & Paul Knight. 2006. Learning and Teaching English. Oxford U.P. , Oxford. Thornbury, S. 2004. About Language.10th. Ed. Cambridge U.P., Cambridge. Hedge, T. 2004. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford U.P., Oxford. Brown, S. & Salvatore Attardo. 2007. Understanding Language Structure, Interaction and Variation. Michigan U.P., Michigan.U.S.A.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil eğitiminde 3 alt beceri ( dilbilgisi, kelime ve sesletim) nin tanımı ile nasıl öğretilmesi konusunda bilgilendirme ve sınıf içi uygulama çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
49 Performans 4 7 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş - Terminoloji
2 MEB TTKB'ğının Fransızca Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar
3 MEB TTKB'ğının Fransızca Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar
4 Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri
5 Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri
6 Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
7 Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
8 Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri
9 ara sınav
10 Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri
11 Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
12 Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
13 Telaffuz öğretim yöntem ve teknikleri
14 Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209832 Dilbilgisi dersinin gerekleri, öğretim teknikleri, materyallerini ve farklı yöntemlere göre öğretimini kavrar.
2 1209833 Kelime öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretimini kavrar.
3 1209850 Sesletim öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretimi kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 4 2 2 3 3 2 2
2 5 5 4 4 5 2 3 3 3 2 4 4 4 5 2 3
3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek