Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrenci sınav türlerini, test hazırlama tekniklerini ve çeşitli tiplerde soru hazırlama değerlendirme tekniklerini öğrenir ve uygular

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Yağlı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-En Français, RTF Manuel 2 série Didier,1869 -Taxi 3, Méthode de français,Hachette,2002 -Café Creme " " " 1997 -Üds ,Kpds Sınav sorularından ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sınav hazırlama ve Test teknikleri üzerinde çalışmalar yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 4 16
24 Seminer 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınav hazırlamda faydalınacak kaynak taraması
2 Sınav hazırlamada kullanılan materyellerin toplanması
3 Sınav türleri ve etkinlik alanları
4 Metin tarama ve soru seçimleri
5 sıfat ve zarfların soru türlerinde kullanımı
6 Pronom relatifleri test de kullanma
7 İlk öğretime göre soru hazırlama teknikleri
8 Orta öğretime uygun soru hazırlama
9 Vize
10 Yds Üds Kpds sınav sorularının teknik olarak incelenmesi
11 Delf -Dalf hakında farlı çalışmaların değerlendirilmesi
12 Benzer metinlerden ve sorulardan yola çıkarak sınıf içi çalışmalar yapmak
13 Ders ortamında ilk orta ve Üniverste de yapılmış hazırlanmış soru türlerin değerlendirilmesi
14 Üds fen ve sosyal bilimler soru türlerinden örneklerin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167383 1-Öğrenci sınav hazırlamda karşılaşabileceği güçlükleri aşabilir.2-Test ve klasik soru tekniklerini öğrenir3-Sınav sorularını çözebilmeyi öğretir4-Ölçme değerlendirme ,Soru değerlendirme ve hesaplama tekniğini öğrenir5-Delf -dalf hakında edindiği bilgileri uygular
2 1145334 1-Öğrenci sınav hazırlamda karşılaşabileceği güçlükleri aşar.
3 1192782 2-Test ve klasik soru tekniklerini öğrenir 3-Sınav sorularını çözebilmeyi öğretir 4-Ölçme değerlendirme ,Soru değerlendirme ve hesaplama tekniğini öğrenir 5-Delf -dalf hakında edindiği bilgileri uygular 1-Öğrenci sınav hazırlamda karşılaşabileceği güçlükleri aşabilir. 2-Test ve klasik soru tekniklerini öğrenir 3-Sınav sorularını çözebilmeyi öğretir 4-Ölçme değerlendirme ,Soru değerlendirme ve hesaplama tekniğini öğrenir 5-Delf -dalf hakında edindiği bilgileri uygular 1-Öğrenci sınav hazırlamda karşılaşabileceği güçlükleri aşabilir. 2-Test ve klasik soru tekniklerini öğrenir 3-Sınav sorularını çözebilmeyi öğretir 4-Ölçme değerlendirme ,Soru değerlendirme ve hesaplama tekniğini öğrenir 5-Delf -dalf hakında edindiği bilgileri uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4
2 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
3 5 5 5 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek