Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ101 Genel Matematik 927001 1 1 10

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sayılar hakkında bilgi vermek, sayı kümelerini ve özelliklerini incelemek, fonksiyon kavramını ve çeşitlerini incelemek, dizi ve serilerle ilgili temel bilgileri oluşturmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Kemal Özcan

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları [2] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I Tek değişkenli fonksiyonların analizi, Literatür yayınları [3] George B. Thomas- Ross l. Finney Calculus [4]Dönmez , A. , Çözümlü Araştırmalı Matematik Analiz 1/1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesi. Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Karmaşık sayı kavramı, karmaşık sayıların kutupsal gösterimi ve uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 7 5 35
8 Rehberli Problem Çözümü 14 15 210

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal sayılar kümesi,
2 tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi
3 gerçel sayılar kümesi ve özellikleri
4 İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler
5 Doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi
6 Fonksiyon kavramı
7 polinomlar,
8 rasyonel fonksiyonlar
9 ara sınav
10 trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar
11 üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden olusan elementer fonksiyonlar.
12 Fonksiyonların grafikleri.
13 Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve seriler ile ilgili temel kavramlar.
14 Karmasık sayılar ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
7684 1126788 Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.
7686 1125768 Konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
8270 1123707 Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
24656 1144869 Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
7684 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7686 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8270 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24656 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek