Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ102 Soyut Matematik 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Öğrencilere Lineer Cebir ve Cebire Giriş derslerine taban oluşturacak birtakım kavramları vermek ve öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Celil Nebiyev

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sembolik mantık, ispat yöntemleri, kümeler ve kümelerle işlemler, kümelerde kartezyen çarpım, bağıntılar, bağıntı türleri, denklik bağıntıları, sıralama bağıntıları, fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonların bileşkesi, sayılabilir sonsuz kümeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 8 80
2 Final Sınavı 12 8 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sembolik Mantık
2 Önermeler, Birleşik Önermeler
3 İspat yöntemleri
4 Kümeler, Alt küme ve Alt kümelerle ilgili bazı özellikler
5 Evrensel ve Varlıksal Niceleyiciler
6 Kümelerde fark, kesişim ve birleşim, bir kümenin tümleyeni
7 Kümelerde kesişim, birleşim ve bir kümenin tümleyeni ile ilgili bazı özellikler
8 Kümeler ailesi
9 Kümeler ailesinde kesişim ve birleşim ile ilgili bazı özellikler
10 Arasınav
11 Kümelerde simetrik fark, kümelerde Kartezyen çarpım
12 Bağıntılar ve bağıntı çeşitleri
13 Fonksiyonlar ve Fonksiyon çeşitleri
14 Sayılabilir sonsuz kümeler
15 Dönem Sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307905 Bağıntı, denklik ve sıralama bağıntısı kavramlarını öğrenecektir.
2 1307912 Fonksiyon ve sayılabilir sonsuz kümeleri öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek