Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ201 Analiz-I 927001 2 3 8

Dersin Amacı

Tek değişkenli foksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını tanımlamak ve özelliklerini incelemek, Ekstremum problemlerini incelemek ve uygulamalarını görmek, belirli integral kavramının oluşturmak ve uygulamalarını vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Mevlüde Doğan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Calculus for Business, Economics and Social Sciences, 9th Edition; R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall 2)Calculus: A Complete Course, 7th Edition; R. A. Adams, Addison-Wesley. 3)Calculus With Analytic Geometry, C. H. Edwards, Prentice –Hall. 4) J.A.Fridy: Introductory Analysis, The Theory of Calculus, Academic Pres, 1987, USA. 5) K.A.Ross: Elementary Analysis, The Theory of Calculus, Springer Verlag, 1980, NewYork. 6) B.Yurtsever: Matematik Analiz Dersleri, Cilt I(ikinci kısım), 1981. Ekonomist yayınevi, Ankara 7)Marsden J. E., Elementary Classical Analysis, W.H.Freeman Comp,1974

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavramı ve Uygulamaları, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Kavramı ve Uygulamaları, Süreksizlik Çeşitleri, Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları, Trigonometrik, Logaritmik, Üstel, Hiperbolik Fonksiyon ve bunların tersleri ile Kapalı Fonksiyonların Türevleri, Yüksek Mertebeden Türevler, Fonksiyonların Ekstremum ve Mutlak Ekstremum Noktaları, Ekstremum Problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri Sonlu Taylor Teoremi, L'Hospital Kuralı ve bu kural yardımıyla limit hesaplamaları, Diferansiyel ve Lineer Artma, İntegral Kavramı, Belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Belirli İntegral, Belirli İntegralle Alan ve Hacim Hesaplamaları, Çeşitli Alanlarda uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 11 10 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavramı ve Uygulamaları ANALİZ 1 1. .HAFTA.docx
2 Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik Kavramı ve Uygulamaları, Süreksizlik Çeşitleri ANALİZ 1 2. HAFTA.docx
3 Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları ANALİZ 1 3. HAFTA.docx
4 Trigonometrik, Logaritmik, Üstel, Hiperbolik Fonksiyon ve bunların tersleri ile Kapalı Fonksiyonların Türevleri ANALİZ 1 4. HAFTA.docx
5 Yüksek Mertebeden Türevler, Fonksiyonların Ekstremum ve Mutlak Ekstremum Noktaları ANALİZ 1 5. HAFTA.docx
6 Ekstremum Problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları ANALİZ 1 6. HAFTA.docx
7 Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri Sonlu Taylor Teoremi ANALİZ 1 7. HAFTA.docx
8 L'Hospital Kuralı ve bu kural yardımıyla limit hesaplamaları ANALİZ 1 8. HAFTA.docx
9 Ara Sınav ANALİZ 1 9. HAFTA.docx
10 Diferansiyel ve Lineer Artma ANALİZ 1 10. HAFTA.docx
11 İntegral Kavramı, Belirsiz İntegraller ANALİZ 1 11. HAFTA.docx
12 İntegral Alma Teknikleri ANALİZ 1 12. HAFTA.docx
13 Belirli İntegral ANALİZ 1 13. HAFTA.docx
14 Belirli İntegralle Alan ve Hacim Hesaplamaları, Çeşitli Alanlarda uygulamaları ANALİZ 1 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215605 Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
2 1215627 Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
3 1215648 Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4
2 3 2 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek