Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bilgisayar ve kullanımı hakkında genel bilgiler öğreterek öğrencilerin temel teknoloji birimlerinden faydalanabilmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tahsin Kesici, Zahide Kocabas. I. Bilgisayar Programlama, Atatürk Üniversitesi Ders Kitabı, Basım tarihi; 1996 2. Alim Işık, Yüksel Bek. Bilgisayar Programlama, Çukurova Üniversitesi Ders Kitabı, Basım tarihi; 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DOS işletim sistemi ,DOS işletim sistemi, Microsoft Windows işletim sistemi, Microsoft Windows işletim sistemi, Microsoft Windows işletim sistemi, Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları, Microsoft Office uygulamaları, Internet ve kullanımı, Internet ve kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 3 6
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar Tanıtımı
2 DOS işletim sistemi
3 DOS işletim sistemi
4 Microsoft Windows işletim sistemi
5 Microsoft Windows işletim sistemi
6 Microsoft Windows işletim sistemi
7 Microsoft Ofis Uygulamaları
8 Microsoft Ofis Uygulamaları
9 ARA SINAV
10 Microsoft Ofis Uygulamaları
11 Microsoft Ofis Uygulamaları
12 Microsoft Ofis Uygulamaları
13 Internet ve kullanımı
14 Internet ve kullanımı
15 DÖNEM SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223698 Bilgisayarın ne olduğunu ve kullanım alanlarını öğrenir.
2 1223713 Bilgisayarlarda mevcut olması gereken işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1223731 Temel bilgisayar işlemlerini yapmayı öğrenir.
4 1223739 Ofis programlarının işlevlerini öğrenir.
5 1223743 Metin yazma, tablo yapma, grafik çizme ve sunum hazırlama gibi işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.