Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ301 Analiz-III 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Dizi ve seri kavramlarını oluşturmak, çeşitlerini görmek, Taylor serisini ve günlük yaşamdaki uygulamalarını vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Doğan

Ön Koşul Dersleri

Analiz I Analiz II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Çoker, D. , Özer, O. , Taş, K. ,Küçük Y. , GENEL MATEMATİK Cilt I , Bilim yayınları [21] Halilov, H. ,Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I -II , Literatür yayınları [3] Genel Matematik Cilt 2 Prof. Dr. Doğan Çoker-Prof. Dr. Orhan Özer- Prof. Dr. Kenan Taş [4] Yüksek Matematik Cilt II A. Ahmet Karadeniz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Dizi Kavramı, Dizinin uygulamaları, Seri Kavramı, Pozitif terimli seriler, Serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, Alterne seriler, Serilerle ilgili yakınsaklık Kriterleri, Kuvvet serileri, Fonksiyon serileri, Fonksiyon serilerinde , noktasal ve düzgün yakınsaklık, Genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki , uygulamaları, Fourier serileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dizi kavramı ANALİZ III 1.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
2 Dizilerde yakınsaklık ANALİZ III 2.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
3 Dizilerin özellikleri ANALİZ III 3.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
4 Seri kavramı ANALİZ III 4.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
5 Serilerde yakınsaklık ölçütleri ANALİZ III 5.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
6 Serilerde yakınsaklık ölçütleri ANALİZ III 6.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
7 Alterne Seriler ve yakınsaklık ölçütü ANALİZ III 7.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
8 ARA SINAV ANALİZ III 8.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
9 Fonksiyon dizisi ANALİZ III 9.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
10 Fonksiyon dizisinin yakınsaklığı ANALİZ III 10.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
11 Fonksiyon serisi ANALİZ III 11.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
12 Fonksiyon serisinin yakınsaklığı ANALİZ III 12.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
13 Kuvvet Serileri ANALİZ III 13.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx
14 Kuvvet serilerinin yakınsaklık bölgesi ANALİZ III 14.HAFTA DERS İÇERİKLERİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117907 Bu tanımlardan yola çıkarak alan derslerinin konuları ile arasında bağlantı kurar.
2 1117925 Küme, fonksiyon tanımlarını bilir.
3 1117950 Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
4 1117979 Konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 3
2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3
4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek