Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ307 Elementer Sayı Kuramı 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencinin okulda okutacağı tamsayılarda bölünebilme, asal sayılar, OBEB, OKEK ve modüler aritmetik ile ilgili özelliklerin açıklamalarını kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Celil Nebiyev

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Cebir. [2] Prof. Dr. Dursun Taşçı, Soyut Cebir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tamsayılarda Bölünebilme, Asal Sayılar, OBEB, OKEK, Modüler Aritmetik, Euler Teoremi, Wilson Teoremi, lineer Kongrüans Sistemleri, Çin Kalan Teoremi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tümevarım Prensipleri
2 Tamsayılarda Bölünebilme
3 Tamsayılarda OBEB tanımı ve birtakım özellikleri
4 Aralarında asal sayılar ve birtakım özellikler
5 Sayıların asal çarpanlara ayrılışı
6 Sıfırdan farklı bir sayının pozitif bölenleri sayısı ve pozitif bölenleri toplamı
7 Euler fonksiyonu ve birtakım özellikleri
8 Tamsayılarda OKEK tanımı ve birtakım özellikler
9 Modüler Aritmetik
10 ARASINAV
11 Euler, Fermat ve Wilson teoremleri
12 Lineer kongrüanslar
13 Liner kongrüans sistemleri
14 Polinom kongrüanslar
15 Dönem Sonu Sınavları
16 Dönem Sonu Sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124130 Öğrenci asal çarpanlara ayırma, OBEB ve OKEK ile ilgili okulda öğreteceği özelliklerin nedenlerini bilecektir.
2 1145722 Öğrenci asal sayılar ile ilgili temel özellikleri anlayabilecektir.
3 1145206 Öğrenci primitif kökler ve indekslerin özelliklerini ifade edebilecek ve problemlerini çözebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek