Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ304 Analitik Geometri II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Koniklerle ilgili temel kavramları kavramak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek. Üç boyutlu uzayda yüzeylerle ilgili kavramları kavramak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilmek ve problemleri çözebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa BİLİCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Analitik Geometri, Prof.Dr. Rustem Kaya, [2] Analitik Geometri Prof.Dr. A.Sabuncuoğlu [3] 2 ve 3 boyutlu uzaylarda analitik geometri, Prof.Dr.H.H.Hacısalihoğlu [4] Analitik Geometri, Mustafa Balcı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Konikler, geometrik yer, çember, parabol, elips, hiperbol, koniklerin birlikte tanımlanması, koniklerin cebirsel sınıflandırılması, yüzeyler, küre yüzeyi, dönel yüzeyler, elipsoid yüzeyi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
54 Ev Ödevi 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 giriş
2 düzlemde dönme
3 düzlemde öteleme
4 çember ve uygulamalar
5 çember ve uygulamalar
6 elips ve uygulamalar
7 elips ve uygulamalar
8 hiperbol ve uygulamalar
9 ARA SINAV
10 hiperbol ve uygulamalar
11 parabol ve uygulamalar
12 parabol ve uygulamalar
13 geometrik yer
14 geometrik yer

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214896 koniklerin özelliklerini açıklayabilecek
2 1196249 koniklerin denklemlerini tanımlayabilecek
3 1196351 koniklerle ilgili çizimleri yapabilecek
4 1196400 koniklerle ilgili problemleri çözebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 1 1 1 1 1
2 4 1 1 1 1 1 1 1
3 4 1 1 1 1 1 1 1
4 4 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek