Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Öğretmenlik mesleğinin büyük ölçüde toplumsal sorumluluk taşıyan meslek alanlarından biri olması, öğretmenlerin toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumluluklarının bulunması nedeniyle bu mesleğe hazırlanan öğretmen adaylarının, hizmet öncesi eğitimleri sırasında bu yönlerini geliştirme, bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Topluma Hizmet Uygulamaları, Aksoy, B., Çetin, T.,Sönmez, F. 2009, Pegem A, Ankara. 2. Topluma Hizmet Uygulamaları, Coşkun, H. 2009, Anı, Ankara. 3. Topluma Hizmet Uygulamaları, Şeker, A., F. 2009, Nobel, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma hizmet uygulamalarının önemi
2 Topluma hizmet uygulamalarının hedef kitlesini tespit edilmesi.
3 Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlıkları
4 Belirlenen hedef kitlelere yönelik projeler hazırlama
5 Bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma
6 Topluma hizmet uygulamaları-1
7 Topluma hizmet uygulamaları-2
8 Topluma hizmet uygulamaları-3
9 ARA SINAV
10 Topluma hizmet uygulamaları-4
11 Topluma hizmet uygulamaları-5
12 Topluma hizmet uygulamaları-6
13 Topluma hizmet uygulamaları-7
14 Topluma hizmet uygulamaları-8
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60785 1307132 Topluma hizmet uygulamalarını ve bunlarla ilgili kurumları açıklar.
60786 1307133 Okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirir.
60787 1307134 Toplumsal sorunları ifade eder.
60788 1307136 Toplumsal sorunlara dair tartışmaları yorumlar.
60789 1307135 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasını planlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
60785 1 1 3 5 5 2 5 2 3 1 4 5 5 5
60786 1 1 3 4 5 2 4 2 1 1 5 5 5 5
60787 1 1 4 5 5 2 4 2 2 1 4 5 4 5
60788 1 1 4 4 5 2 5 3 1 1 5 4 4 5
60789 1 1 3 5 5 4 5 3 2 1 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek