Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ407 Okul Deneyimi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görevleri başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2) Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tanışma ve dönem planı hazırlama, Soru sorma alıştırmaları, Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, Öğrenci çalışmalarını değerlendirme, Ders kitaplarından yararlanma, Grup çalışmaları, Çalışma yapraklarının hazırlanması, Değerlendirme ve kayıt tutma, Test hazırlama, puanlama ve analiz, Öğretimde gösterimlerden yararlanma, Dersi planlama etkinliklerine katılma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 6 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dönem planı hazırlama
2 Soru sorma alıştırmaları
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Grup çalışmaları
7 Çalışma yapraklarının hazırlanması
8 Kurban Bayramı tatili
9 Değerlendirme ve kayıt tutma
10 Ara sınav haftası
11 Test hazırlama, puanlama ve analiz
12 Öğretimde gösterimden yararlanma
13 Dersi planlama etkinliklerine katılma
14 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
15 Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6901 1126423 El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır.
8624 1134772 Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmalarına dayalı bir çalışmayı organize eder.
8630 1137011 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar.
16415 1229467 Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir.
16420 1135559 Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
6901 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8624 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
8630 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
16415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16420 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek