Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ411 Sosyoloji 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Sosyoloji biliminin yapı ve yöntemlerini kavratmak; sosyal değişimi ve içinde bulunduğu toplumun yapısını tanıtmak ve öğrenciye sosyolojik bir perspektif kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007 2. Sosyoloji Nedir, J. Fıchter, Çev. Nilgün Çelebi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011 3. Sosyolojiye Giriş , Gönül İçli, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011 4. Eğitim ve Toplum, Mustafa Ergün,İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya,1987 5. Değişen Dünyada Sosyoloji, Veysel Bozkurt., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014 6. Genel Sosyoloji, Amiran Kurtkan Bilgiseven, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye?de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin tanımı , konusu kapsamı.
2 Sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları. Sosyolojide Temel Kavramlar ve çalışma Alanları 2 hafta.docx
3 Dünyada ve Türkiye'de sosyolojinin tarihisel gelişimi. Dünyada ve Türkiye'de Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi 3. Hafta.docx
4 Dünyada ve Türkiye'de Önemli sosyologlar. Dünyada ve Türkiy'de Önemli Sosyologlar 4. Hafta.docx
5 Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi. Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi 5. Hafta.docx
6 Sosyal gruplar ve özellikleri. Sosyal Gruplar ve Özellikleri 6. Hafta.docx
7 Sosyolojide yöntem. Sosyolojide Yöntem 7. Hafta.docx
8 Birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi. Tolum Birey İlişkisi ve Toplumun Bireye Etkisi 8 Hafta.docx
9 Ara Sınav
10 Sosyolojik açıdan eğitim Sosyolojik Açıdan Eğitim 10. Hafta.docx
11 Eğitim toplum birey ilişkisi. Eğitim Toplum Birey İlişkisi 11. Hafta.docx
12 Toplumsal bir kurum olarak okul. Toplumsal Bir Kurum Olarak Okul 12. Hafta.docx
13 Sosyal hareketlilik. Sosyal Hareketlilik13. Hafta.docx
14 Güncel sosyolojik çalışma örnekleri, güncel sorunlar. Güncel Sosyolojik Çalışma Örnekleri 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147153 Sosyolojinin temel kavramlarını tanımlayacak.
2 1155196 Sosyolojinin çalışma prensiplerini ve felsefesini açıklayacak.
3 1151360 Sosyoloji ve eğitim arasındaki ilişkileri saptayacak.
4 1151722 Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimini açıklayacak.
5 1145783 Sosyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini açıklayacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2
2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2
3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2
4 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2
5 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek