Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilere matematiğin gündelik yaşam içine sinmiş sıradan ama renkli ve eğlenceli, bir başka deyişle pek tanınmayan yüzünü göstererek matematiği daha zevkli kılmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Wells, David (1997). Matematiğin Gizli Dünyası, İstanbul: Sarmal Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üçgenlerin gizli dünyası, sayılar ve modeller, bir bilim olarak matematik, matematik oyunları, sezgi ve hayal gücü, benzerlik ve analoji, kesinlik, kanıt ve aydınlatma, bilimde matematik: Gerçeğin aranması, matematikten zevk almak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üçgenlerin gizli Dünyası
2 Sayılar ve modeller
3 Bir bilim olarak matematik
4 Matematik oyunları
5 Yeni matematik oyunları yaratmak
6 Sezgi ve hayal gücü
7 Benzerlik ve analoji
8 Kesinlik, kanıt ve aydınlatma
9 ARASINAV
10 Bilimde matematik: Gerçeğin aranması, yaklaşık modeller
11 Matematikten zevk almak
12 Matematikten zevk almak
13 Minyatür bir dünya ve uzun bir yolculuk
14 Bir matematik serüveni
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81198 1188383 1) Üçgenler ve özellikleri yorumlar ve günlük yaşamda uygular.
81200 1192699 Sayılar ve modelleri ilişkilendirir.
81202 1173698 Sezgi ve hayal gücü gerektiren farklı matematik oyun ve problemlerini ifade eder.
81205 1183812 Asal sayılar, modüler aritmetik, altın oran gibi konuları günlük hayatta uygular.
81207 1194000 Matematikte çok teorik gibi görünen bazı konuların diğer alanlarda nasıl uygulama alanı bulduğunu açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.