Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ406 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 9

Dersin Amacı

Sorumluluklar alarak sınıf yönetimi ve ders yürütme becerilerine sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YÖK/Dünya Bankası, 1998; Fakülte-Okul İşbirliği. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Sönmez, V. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara. Oğuzkan, T. (1977). Educational Systems: An Introduction To Structures And Functions Reference To Turkey. Boğaziçi University Publications, İstanbul. Eğitimi Geliştirme Projesi (1998). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. YÖK, Ankara. İlköğretim Okullarında Uygulama Çalışmaları (1997). Öğretmen Eğitim Dizisi. YÖK, Ankara. Yigit, N. (editör), 2006; Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Gerçek sınıf ortamında öğretmen adaylarının öğretmenlik becerisi kazanması - Belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi - Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 14 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
14 Gözlem 14 4 56
21 Rapor Sunma 5 3 15
36 Rapor 14 5 70
49 Performans 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama
2 Okul ortamını gözlemleme
3 Sınıf ortamını gözlemleme
4 Okuldaki öğrencileri tanıma
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8 Arasınav
9 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması
10 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
12 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
14 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
15 Portfolyo hazırlama
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154866 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler bir dersi planlayıp yürütebilecek.
2 1161980 Okul ve sınıf yönetimini öğrenecek.
3 1154264 Teorik olarak öğrendikleri bilgileri sınıf ortamında uygulayabilecek.
4 1168071 Ölçme ve değerlendirme yapabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek