Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Dinamik matematik yazılımı ortamlarındaki çalışma mantığını özümsetmek, Maple yazılımını kullanarak matematik problemlerini çözebilmek, cebir ve hesaplama konularında uygulama yapmak, bilgisayar desteğini dersin anlatılması sırasında kullanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. İnci Çilingir Süngü

Ön Koşul Dersleri

Özel Öğretim Yöntemleri I ve II derslerini almış olmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aşkar, P. (1998). Okullarda bilgisayar uygulamaları. BİTAV Yayınları, Ankara. 2. Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım, İstanbul. 3. Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenler ve öğretmen adayları için eğitimde İnternet kullanımı. BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım, İstanbul. 4. Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar. Anı Yayıncılık, Ankara. 5. Çelik, B. (2010). Maple ve Maple ile Matematik. Dora Yayıncılık, Bursa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar ve matematik - Matematik öğretiminde bilgisayarla modelleme - Bilgisayar öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulama programları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
37 Gözlem 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 3 42
11 Soru-Yanıt 9 1 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş - Beklentiler - BDÖ Temel Kavramları hafta1.docx
2 Maple programına giriş,Help komutu, cebirsel işlemler hafta2_Bil..docx
3 Bazı temel komutlar hafta3_Bil..docx
4 Değişken atamaları, denklem çözümleri, temel çizim komutları hafta 4_Bil..docx
5 Türev, integral, sayılar ve polinomlar hafta 5_Bil..docx
6 Grafik çizim komutları hafta 6_Bil..docx
7 Grafik çizim komutları hafta 7_Bil..docx
8 Denklem ve denklem sistemi çözümleri, bağıntı, fonksiyon, dizi ve seriler,limit ve süreklilik hafta 8_Bil..docx
9 ARA SINAV
10 Örnek sunum, Word'de denklem yazma, Power Point sunu hazırlama
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176501 Bilgisayar ve matematik ilişkisini kurabilecek.
2 1178123 Matematik öğretiminde bilgisayar modellemelerini anlayabilecek ve yapabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 5 1 3
2 5 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 5 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek